Uzņemšanas rezultāti

Uzņemšanas rezultāti reflektantiem pieejami ŠEIT.

Studiju līgumu slēgšana reflektantiem, kuri izturējuši konkursu uz valsts budžeta vietām, paredzēta 22. jūlijā no plkst. 13.00 līdz 16.00 un 23. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 16.00. Jautājumu gadījumā vērsties pie Studiju daļas vadītājas Gintas Krūmiņas.

Studiju līgumu slēgšana studijām par maksu reflektantiem, kuri saņēmuši pozitīvu vērtējumu papildprasību un iestājpārbaudījumos, notiks individuāli. Lūdzam darīt zināmu savu vēlmi studēt par maksu pa e-pastu līdz 23. jūlija plkst. 16.00.


Lai novērtētu uzņemšanas procesa kvalitāti, lūdzam reflektantus piedalīties APTAUJĀ.

Dalīties ar šo ziņu