15. Starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijs par mūzikas un dejas sintaksi un semantiku

Šī gada novembrī norisināsies jau 15. Starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijs.

Simpozija mērķis kopš paša aizsākuma ir parādīt kognitīvo zinātņu daudzpusību un bagātību, un šī gada tēma ir “Mūzikas un dejas sintakse un semantika: Formāli un eksperimentāli pētījumi”. Simpoziju organizē Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes (LU DF) Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA). 

Simpozija referātu autori aplūkos mūzikas matemātiski kompozicionālos pamatus un tās psiholoģisko iedarbīgumu. Daži no ielūgtajiem referentiem ir mūzikas sintakses un semantikas pētniecības jomas pamatlicēji. Tāpat simpozijā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem, vai muzikālajai formai ir saistība ar kompozicionalitāti matemātiskajā nozīmē. Vai un cik lielas analoģijas ir mūzikas un dejas struktūrai un sintaksei ar valodas un tālāk – loģisko sintaksi.

Simpozija ielūgtie runātāji profesori Filips Šlenkers (Philippe Schlenker) un Pritija Patela-Groša (Pritty Patel-Grosz) pavisam nesen atklāja, ka mūzikas struktūra ir ne tikai sintaktiski aprakstāma, bet ietver arī nozīmi, kas analizējama ne tikai psiholoģiski vai muzikoloģiski, bet arī loģiski un matemātiski. Sintakses un semantikas struktūras ir arī dejā un baletā, ko savukārt atklājusi profesore Izabela Čarnavela (Isabelle Charnavel). Kopumā pētot sintaksi un semantiku mūzikā un dejā, rodas iespēja plašākai sintakses un semantikas analīzes iespējai ārpus lingvistiskām struktūrām. Viena joma, kurā sintakses un semantikas pētījumi pēdējo gadu laikā auglīgi norisinājušies līdzīgi kā mūzikas un dejas sintaksē un semantikā, ir vizuālā naratīva un filmu uztveres pētījumos,” stāsta DF Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs, Latvijas Universitātes profesors Jurģis Šķilters

Simpozija ielūgto runātāju vidū ir profesore Izabela Čarnavela (Hārvarda Universitāte, ASV un Ženēvas Universitāte, Šveice) un profesore Pritija Pātela-Groša (Oslo Universitāte, Norvēģija), kas ir izveidojušas nozīmes pētniecības tradīciju ārpus tīri lingvistiskās nozīmes. Savukārt eksperimentālās muzikoloģijas jomu simpozijā aptvers Lincas Antona Bruknera Universitātes profesora Markusa Noivirta (Markus Noiwirth) referāts.

Simpozijā tiks demonstrēti eksperimentāli pētījumi un to saistība ar formālās semantikas, kā arī ar eksperimentālās un klasiskās muzikoloģijas pētījumiem. Simpozija ietvaros norisināsies arī JVLMA speciālistu organizēts satelītpasākums, kurš tiks veltīts mūzikas un valodas uztveres eksperimentālai, psiholoģiskai un neirozinātniskai izpētei. Reģistrēties satelītpasākumam iespējams šeit.

Simpozija laikā tiks piešķirts arī Roberta Blumberga izcilības lekcijas kognitīvā zinātnē goda nosaukums profesoram Filipam Šlenkeram, kurš ir profesors Žana Niko Institūtā, Ecole Normale Supérieure, Parīzē, un Ņujorkas Universitātē, ASV, kur viņam ir globālās izcilības profesora nosaukums (Global Distinguished Professor). Profesors Šlenkers radikāli izmainīja matemātiski orientētās lingvistikas attīstību, veicot formālās semantikas pētījumus zīmju valodā, veicot fundamentālus un lietišķus pētījumus mūzikas, žestu, dejas semantikā un sintaksē, kā arī izveidojot jaunu nozari semantikā “Supersemantika (Super Semantics)”, kas apvieno pētniekus, kurus interesē semantiskās struktūras ārpus šauri lingvistiskā materiāla. Profesors Šlenkers vada Eiropas Savienības pētījumu programmu “Sources of meaning”, kuru atbalsta Eiropas Zinātnes padome, kā arī ir vadījis vairākus starpdisciplinārus pētījumu projektus, kas iegājuši gan lingvistikas un loģikas, gan arī eksperimentālo zinātņu zelta fondā. DF Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija pauž gandarījumu, ka Roberta Blumberga izcilības lekcija kognitīvajā zinātnē šogad aizsāks simpoziju un to nolasīs profesors Filips Šlenkers. 

Izcilības lekcijas tradīciju, vienīgo Austrumeiropā, iedibināja nozīmīgs LU atbalstītājs un mecenāts, organizācijas “Friends of the University of Latvia” valdes loceklis, bijušais LR goda konsuls Čikāgā Roberts Blumbergs sadarbībā ar LU DF Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratoriju. 

Pasākums tiek īstenots ar Roberta Blumberga, Andreja Eglītes, bezpeļņas organizācijas “Friends of the University of Latvia” un Latvijas Universitātes fonda atbalstu.

Simpozijs norisināsies atbilstoši epidemioloģiskajiem noteikumiem un, ja būs iespējams, notiks hibrīdā variantā – daļa dalībnieku piedalīsies klātienē, bet daļa attālināti. Taču, atbilstoši valstī noteiktajiem drošības noteikumiem novembra beigās, simpozijs var norisināties pilnīgi attālināti. 

Simpozija programma un reģistrēšanas ir pieejama DF Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas tīmekļa vietnē.

Konference notiek ar ERAF projekta "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās" (Nr. 1.1.1.5./18/I/001) atbalstu.

Dalīties ar šo pasākumu