Evijas Skuķes /Latvija/ lekcija

JVLMA 319. auditorijā

Evijas Skuķes /Latvija/ lekcija par jaundarbu "fff" Latvijas Radio korim

13.03. plkst. 10.45 - 12.30

Mācījusies kompozīciju Rīgas Doma kora skolā pie Paula Dambja un EDMV mūzikas teorijas nodaļā pie Pētera Vaska. 2015. gadā JVLMA ieguvusi bakalaura grādu kompozīcijā pie prof. Selgas Mences, savukārt 2017. gadā - maģistra doc. Jāņa Petraškeviča kompozīcijas klasē.

Komponistes mūzika atskaņota festivālā Latvijas Jaunās mūzikas dienas u.c. Kompozīcija Vokālista Dies Irae jeb Ekstremāla fūga vienai balsij dziedātājas Laimas Lediņas atskaņojumā iekļauta Ievas Epneres dokumentālajā īsfilmā Ekstremāla fūga vienai balsij. Laima (2013). Strādā Profesionālās izglītības kompetenču centra Nacionālā mākslu vidusskola Emīla Dārziņa mūzikas skolā par kompozīcijas, solfedžo, elementārās teorijas, polifonijas un instrumentācijas pasniedzēju. Saņēmusi JVLMA un Swedbank Gada balvu 2014. Latvijas Komponistu savienības biedre kopš 2017. gada.

Vairāk par komponisti: https://www.lmic.lv/lv/komponisti/evija-skuke-4547#!/

Dalīties ar šo pasākumu