2. kursa maģistranti aicināti slēgt pāratjaunojuma studiju līgumus!

Laika posmā no 17. decembrim līdz 8. janvārim JVLMA 2. kursa maģistranti tiek aicināti slēgt pāratjaunojuma studiju līgumus.

Studiju līgumi nosaka augstskolas un studējošo tiesības un pienākumus studiju laikā - pāratjaunojuma līgums iekļauj jaunus punktus par studējošo intelektuālā īpašuma (interpretāciju, pētījumu, u.c.) drošību, personas datu aizsardzību, kā arī par mūsdienīgiem, digitāliem datu aprites un akadēmiskā darba risinājumiem. Slēdzot pāratjauninājuma līgumu, maģistranti arī iegūst pieeju saviem studiju profiliem LAIS sistēmā, kurā plānots nodrošināt gan aktuālo informāciju par studiju progresu, gan iespējas iesniegt iesniegumus, iepazīties ar normatīviem dokumentiem, u.c. 

Lai noslēgtu pāratjaunojuma studiju līgumu, maģistrantam iepriekš jāpiesakās ASIMUT sistēmā un personiski jāierodas JVLMA 102. telpā, līdzi ņemot pasi vai ID karti.

Vairāk informācijas par pāratjaunojuma studiju līgumu slēgšanu @jvlma e-pastā!Kontakti saziņai, 
Studiju programmu direkcija, tel. 66102825.

Dalīties ar šo ziņu