9. jūlijā notiks tiešsaistes konsultācija reflektantiem

2021. gada 9. jūlijā plkst. 15.00 notiks konsultācija profesionālā bakalaura un 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu reflektantiem, kuriem jākārto pārbaudījums: 

Kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, mūzikas forma)

Solfedžo, mūzikas teorija (harmonija, polifonija, forma) un mūzikas literatūra 

Saite uz tiešsaistes “Zoom” ŠEIT

Meeting ID: 847 5335 2886
Passcode: 244507

Dalīties ar šo ziņu