Akadēmiskā gada sākums JVLMA

2. septembrī plkst. 12.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija aicina uz Akadēmiskā gada sākumu Lielajā zālē!

Studējošo tikšanās katedrās - plkst. 14.00.

Studentu balle Studentu klubā - plkst. 20.30. Uzstāsies grupa Pirmais Kurss un DJ Emil Deo.

*Ieeja ar ielūgumiem vai studentu/docētāju apliecībām, pārējiem - ieeja 5 €.

4. septembrī plkst. 14.10 notiks 1. kursa bakalauru un maģistrantu sanāksme JVLMA Lielajā zālē.

 

**JVLMA publiskajās aktivitātēs var tikt veikta fotografēšana. Fotoattēli un video var tikt izvietoti JVLMA tīmekļa vietnē www.jvlma.lv un JVLMA kontos sociālajā tīklā Facebook. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: JVLMA, juridiskā adrese K.Barona ielā 1, Rīga, LV-1050, personas datu apstrādi veic informācijas atklātības nodrošināšanai un sabiedrības informēšanai. Saziņu ar pārzini var īstenot, rakstot e-pastu uz .


Aktuālākā informācija par lekciju sarakstiem un stipendijām

  • Grupu un plūsmu nodarbības, par kurām docētāji ir devuši informāciju, ASIMUTĀ ir saplānotas un atainojas;
  • Lekciju saraksts var mainīties un semestra gaitā ir iespējamas izmaiņas - lūgums iesākt nedēļu ar ASIMUT un sekot jaunumiem e-pastā;
  • Ja kāds/-i studiju kurss ir pielīdzināts, tas tāpat būs redzams sistēmā. Šādā gadījumā tas nav jāapmeklē un pārbaudījums nav jākārto;
  • Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Lindu Tupiņu () vai doties uz Studiju daļu (102. telpa);
  • Ar jautājumiem par studiju gaitu (studiju kursu vai tematisko daļu apguves gaitu un pārbaudījumu kārtošanu) vēršaties pie sava nodaļas vadītāja Studiju programmu direkcijā (102.telpā).

Izpildītājmākslas nodaļas vadītājs 

Toms Ostrovskis (, 67227184)

Muzikoloģijas, kompozīcijas un tehnoloģiju nodaļas vadītāja

Jana Janišauska (, 66102825)

Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļas vadītāja

Liene Batņa (, 66102826)

  • Pieteikšanās konkursam uz minimālo stipendiju tiks izsludināta e-pastā atbilstoši nolikumā noteiktajam termiņam (no 2. līdz 10.septembrim) un notiks elektroniski.

Dalīties ar šo ziņu