Aktuāli studējošajiem - valsts budžeta finansēto stipendiju veidi

Valsts budžeta finansēto stipendiju veidi:

  • Ikmēneša stipendija (Minimālā stipendija)

Ikmēneša stipendiju piešķir profesionālajās bakalaura, profesionālajās maģistra un akadēmiskā maģistra studiju programmās studējošajiem 10 mēnešus gadā. Akadēmiskajā doktora studiju programmā un profesionālās doktora studiju programmas mākslās studējošajiem 11 mēnešus gadā. Stipendiju apmērus skatīt Stipendiju piešķiršanas nolikuma 10.punktā. Pieteikšanās termiņi norādīti zemāk.

PIETEIKUMA FORMA

  • Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanas stipendija

Stipendiju piešķir profesionālajās bakalaura, profesionālajās maģistra vai akadēmiskā maģistra studiju programmās studējošajam, kuri noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojuši nepieciešamos pārbaudījumus un ieguvuši attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un kuriem Covid-19 radīto ekonomisko seku dēļ uz pieteikuma iesniegšanas dienu ir samazinājušies ienākumi, kā arī kuri nesaņem nekādus valsts sociālos pabalstus, kas paredzēti Covid -19 radīto ekonomisko seku mazināšanai un kuri nesaņem Stipendiju piešķiršanas nolikuma 9.1.punktā minēto ikmēneša (minimālo) stipendiju. Stipendiju piešķir 2020./2021.akadēmiskajā gadā uz rudens un/vai uz pavasara semestri. 

PIETEIKUMA FORMA (beidzies pieteikuma termiņš)

  • Vienreizējā stipendija

Students vienreizējai stipendijai var pieteikties vienu reizi semestrī visa semestra laikā. To piešķir, lai veicinātu studējošā sekmes, zinātnisko/radošo un māksliniecisko darbību, izaugsmi un līdzdalību augstākās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, kā arī augstākās izglītības pieejamību.

IESNIEGUMA VEIDLAPA

  • Stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā

Piešķir uz darbnespējas lapas pamata Stipendiju piešķiršanas nolikuma 21.punktā noteiktajā kārtībā.

Pieteikšanās termiņi pavasara semestra 20./2021. stipendijām

Ikmēneša stipendija (Minimāla stipendija) 08.02. – 18.02.2021.
Stipendija Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai 08.02. – 18.02.2021.
Vienreizējā stipendija 08.02. – 30.06.2021.
Stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā 08.02. – 30.06.2021.

Ar detalizētu Stipendiju piešķiršanas nolikums un kritērijiem par stipendiju piešķiršanu var iepazīties ŠEIT.

Dalīties ar šo ziņu