JVLMA atbalsta fonds

2019. gada 18. oktobrī tika dibināts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas atbalsta fonds.

Tā mērķis ir veikt sabiedriskā labuma darbību un piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai atbalstītu JVLMA studējošo, docētāju un darbinieku profesionālo pilnveidi, sekmētu mūzikas augstākās izglītības attīstību Latvijā, veicinātu dažādu jomu sadarbības projektu īstenošanu, atbalstītu augstskolas attīstības programmas realizāciju izglītības iegūšanai un zinātnisko pētījumu veikšanai, kā arī Mūzikas akadēmijas pārvaldības un infrastruktūras uzlabošanai.

"Mūzikas akadēmijas misija ir kaut kas vairāk kā tikai studijas. Tie ir mūsu cilvēki un viņu ieguldījums Latvijas kultūrtelpas veidošanā.

Šis fonds paver plašas sadarbības iespējas. Mums ir nepieciešami draugi un atbalstītāji, kuri spēj identificēties ar mūsu vērtībām. Kopā varam radīt ko daudz lielāku - kopīgu Latvijas kultūras nākotnes vīziju,"

uzsver JVLMA rektors, profesors Guntars Prānis.

Ar Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu JVLMA atbalsta fondam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ziedotājiem dod iespēju saņemt atbilstīgus nodokļu atvieglojumus.

Dalīties ar šo ziņu