JVLMA izsludina konkursu uz Rektorāta biroja vadītāja un Sabiedrisko attiecību speciālista amatiem

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina pieteikšanos uz divām vakancēm:

  • Rektorāta biroja vadītājs

Darba pamatpienākumi:
•    Nodrošina Rektorāta biroja vadības funkciju izpildi un uzraudzību, kā arī sniedz atbalstu vadībai dažādu procesu un aktivitāšu īstenošanā. Atbild par Rektorāta biroja uzdevumu izpildi un efektīvu darba organizāciju.
•    Koordinē sadarbību ar Latvijas un ārzemju partneriem.
•    Ievieš elektronisku dokumentu vadības sistēmu un nodrošina tās uzturēšanu, efektīvu funkcionēšanu un attīstību, sistēmas lietotāju informēšanu un konsultācijas. 
•    Pārzin un nodrošina dokumentu noformēšanu, lietu sistematizāciju atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem un akadēmijas normatīvajiem aktiem. Veic iekšējo administratīvo dokumentu koordinēšanu starp struktūrvienībām. 
•    Papildina ar nepieciešamo informāciju jebkuru no JVLMA esošajām sistēmām, reģistriem vai programmām.
•    Nodrošina nepieciešamo atbalstu dažādām JVLMA struktūrvienībām. 
•    Savas kompetences ietvaros piedalās lēmumu pieņemšanā un risina nestandarta problēmas.

Lasīt vairāk

  • Sabiedrisko attiecību speciālists

Darba pamatpienākumi:
•    Plānot, vadīt un koordinēt JVLMA darbību reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos, izstrādāt un vadīt sabiedrisko attiecību procedūras;
•    Nodrošināt sadarbību ar masu medijiem, organizēt informatīvo kampaņu un publicitātes pasākumus;
•    Sagatavot preses relīzes, publicitātes materiālus un prezentācijas;
•    Organizēt un rīkot akadēmijas iekšējos un ārējos pasākumus.

Lasīt vairāk

Dalīties ar šo ziņu