Nāc studēt jaunajās skolotāju programmās!

Jau 2021./2022. akadēmiskajā gadā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas /JVLMA/ jaunveidotajās pedagoģijas programmās notiks pirmo studentu uzņemšana. Aicinām ieskatīties divu pedagoģijas studiju programmu plašajā specializāciju klāstā! 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs"

Šajā studiju programmā tiks sagatavoti augstas kvalitātes profesionālās izglītības mūzikas, deju un mākslas skolotāji, kuri ar savu kompetenci pamatā varēs darboties profesionālajā izglītībā. 

Programmas absolventi varēs turpināt studijas jaunizveidotajā profesionālās bakalaura studiju programmā “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs”.

KOPSAVILKUMS 

Profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs”

Šī pedagoģijas studiju programma piedāvā iespēju specializēties vienā no četrām apakšprogrammām:

  • Skolotājs mūzikā un kultūras studijās; 
  • Skolotājs dejā un kultūras studijās; 
  • Skolotājs mākslā un kultūras studijās; 
  • Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās.

KOPSAVILKUMS 

Studiju programmas mērķis ir sagatavot skolotājus darbam vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas, teātra mākslas, dejas un vizuālās mākslas izglītības programmās.


Noderīgi īsceļi:

Dalīties ar šo ziņu