Par JVLMA darbību no 12. oktobra

Ņemot vērā straujo COVID-19 izplatību valstī, kā arī Kultūras ministrijas norādījumus, sākot ar pirmdienu, 12. oktobri ,JVLMA personālam, studējošajiem un apmeklētājiem, ienākot un atrodoties JVLMA telpās, obligāti jālieto sejas maska.

Masku JVLMA nodarbību telpās var novilkt gadījumos, kad tas neapdraud apkārtējos (ja ir ievērota droša distance un pret to neiebilst pārējās personas, kuras atrodas telpā), taču pēc atbildīgā JVLMA darbinieka (studiju kursa docētāja, apmeklētāju pieņēmēja u.c. darbinieka) pieprasījuma, personām sejas maska ir jāuzvelk.

Lūgums visiem iepazīties ar 2020.gada 9.oktobrī apstiprināto REKTORA RĪKOJUMU Nr. 37 “Par Kārtības piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā apstiprināšanu”.

Dalīties ar šo ziņu