Par JVLMA darbību no 8. septembra

Sakarā ar Ministru kabineta veiktajiem grozījumiem noteikumos Nr. 360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, JVLMA darbībā tiek noteiktas izmaiņas.

No 8. septembra: 

  • JVLMA ēkā drīkst ienākt un uzturēties tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Šī informācija tiks pārbaudīta pie JVLMA galvenās ieejas. 
  • Laikā līdz 2021. gada 10. oktobrim JVLMA telpās drīkst ienākt un uzturēties arī personas ar sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai pēdējo sešu stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs. Testēšanas izdevumus sedz persona par saviem līdzekļiem. 

Attiecīgās studiju programmas direktors (nodaļas vadītājs) var lemt par atsevišķu studiju kursu norisi klātienē un attālināti vai tikai attālināti, ja to nav iespējams nodrošināt klātienē un tas neietekmē studiju darba kvalitāti.

JVLMA personāls, studējošie un apmeklētāji, ienākot un atrodoties JVLMA telpās, lieto sejas masku, ievērojot kārtībā noteikto.

Šeit iespējams iepazīties ar informēšanas, distancēšanās, higiēnas, veselības stāvokļa uzraudzības, studiju darba organizēšanas, studējošo, citu izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju plūsmas kontroles, pasākumu organizēšanas, telpu nomas, ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanas un JVLMA sporta centra apmeklētāju drošības noteikumiem.

Dalīties ar šo ziņu