Piesakies profesionālās angļu valodas apguvei!

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr.8.2.2.0/18/I/001 ietvaros no 2019. gada septembra līdz 2020. gada maijam tiks nodrošināta Studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" akadēmiskā personāla profesionālās (specifiska akadēmiskā un zinātniskā darba zināšanu) angļu valodas zināšanu pilnveide 14 akadēmiskā personāla pārstāvjiem.

Aicinām pieteikties uz profesionālās angļu valodas apmācībām, kas tiks nodrošinātas B1, B2, C1, C2 līmeņos. Apmācības notiks trīs reizes nedēļā JVLMA telpās, vienas nodarbības ilgums 2 akadēmiskās stundas jeb 90 min., mācību dalībnieku skaits vienā grupā nepārsniedz 5. Pēc apmācībām katrs dalībnieks kārto noslēguma testu. Sertifikāts tiek izsniegts tiem dalībniekiem, kuri sekmīgi nokārtojuši noslēguma testu.

Apmācību programmā iekļauts gan apgūt profesionālo terminoloģiju, gan akadēmiskās un zinātnisko darbu izstrādes rakstības apguve, gan lietišķās angļu sarunvalodas un sarakstes apguve u.c..

Pieteikt dalību apmācībām veikt līdz 2019.gada 11.septembrim pie JVLMA pedagoģijas studiju programmu attīstības projektu vadītājas Kristīnes Grigales tālr.66102813, e-pasts: . Apmācību dalībniekiem pirms apmācību uzsākšanas tiks veikta angļu valodas zināšanu pārbaude (plānotais testa datums 12.09.2019. vai 13.09.2019., vēl tiks precizēts) un atbilstoši viņu zināšanu līmenim notiks grupu dalījums .

Dalīties ar šo ziņu