Pirmo reizi Mūzikas akadēmijas vēsturē mūsu instrumentu klāstu papildina bastrombons

Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam konkursa "Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" ietvaros, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) pirmo reizi savā pastāvēšanas vēsturē ir tikusi pie sava personīgā bastrombona.

Nu studenti varēs apgūt tā spēli specialitātes ietvaros, toskait kā radniecīgo instrumentu, un tas tiks pielietots gan kameransambļu darbā, gan orķestra prakses koncertos.

"Līdz šim reizēs, kad Mūzikas akadēmijas orķestrim bija programmas, kur nepieciešams bastrombons, aizņēmāmies to no lielo orķestru kolēģiem," atklāj JVLMA pūšaminstrumentu katedras lektors Uldis Zilberts. "Bastrombona spēlēšana no mūziķa prasa arī papildu iemaņas salīdzinājumā ar trombonu, jo tam ir dubultventiļi." 

Pūšaminstrumentu spēles 4. semestra studente Ance Vanaga (attēlā) smej, ka, lai spēlētu bastrombonu, nāksies vairāk laika pavadīt sporta zālē, jo papildus dubultventiļu slodzei tas ir arī smagāks nekā trombons. 

Kā skan jaunais instruments? Skaties šeit: 

 

Dalīties ar šo ziņu