Dokumentu iesniegšana studijām JVLMA līdz 8. jūlijam!

No 5. līdz 7. jūlijam no plkst. 10.00 līdz 16.00 un 8. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 15.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) klātienē notiks dokumentu iesniegšana studijām bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju programmās. Elektroniski pieteikties reģistrācijai iespējams ŠEIT. 

Pirms dokumentu iesniegšanas jāiemaksā reģistrēšanās maksa par uzņemšanas organizāciju un norisi studiju programmā 35 EUR apmērā. Maksājuma apliecinājuma izdruka jāiesniedz līdz ar pārējiem dokumentiem. JVLMA rekvizīti 

Reģistrējoties studijām, persona, kura pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, uzrāda pasi vai personas apliecību un iesniedz tās kopiju, iesniedz fotokartīti 3 x 4 cm izmērā, uzrāda iepriekš iegūtās izglītības apliecinošo dokumentu oriģinālus un iesniedz šo dokumentu kopijas. 

Iesniedzamie dokumenti

  • Profesionālo bakalaura studiju programmu reflektanti iesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta – atestāta par vispārējo vidējo izglītību un sekmju izraksta vai diploma par profesionālo vidējo izglītību un sekmju izraksta kopiju.
  • Maģistra studiju programmu reflektanti iesniedz bakalaura izglītību apliecinoša dokumenta – diploma un diploma pielikuma kopijas. 
  • Doktora studiju programmas reflektantiem nepieciešamos dokumentus skatīt ŠEIT (4.3. punktā).

Lai varētu reģistrēties studijām, reflektantiem būs nepieciešams:

Iestājpārbaudījumi būs jākārto klātienē – reflektantiem nepieciešams derīgs Covid-19 sertifikāts vai negatīvs Covid-19 tests. Bezmaksas siekalu testu veikšanu nodrošinās JVLMA telpās 9. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 13.00 un 12. jūlijā no plkst. 09.00 līdz 14.00 pie JVLMA dispečera (dežuranta).

Detalizētāku informāciju par uzņemšanas noteikumiem un iestājeksāmenu saturu skatīt ŠEIT

Kontakti:

Dalīties ar šo ziņu