Stokholmas Karaliskās Mūzikas augstskolas docentes Evas Vedinas-Nivbrantes ritmikas meistarklase JVLMA

No 8. līdz 10. septembrim JVLMA norisināsies Stokholmas Karaliskās Mūzikas augstskolas docentes Evas Vedinas-Nivbrantes meistarklases.

Projekta “Eiropas mūzikas augstskolu pieredze mūzikas mācīšanas metodoloģijas izveidē gan vispārizglītojošajās, gan mūzikas skolās. Mūzikas un kustību pedagoģijas integrācija ritmikas mācībā.” ietvaros šā gada 22. un 23. aprīlī jau notika Evas Vedinas-Nivbrantes tiešsaistes vieslekcijas Zoom platformā, kurās lektore iepazīstināja ar ritmikas mācības izveidošanos un reālo praksi Zviedrijā.

Eva Vedina-Nivbrante ir arī vairāku grāmatu autore un pieredzējusi pedagoģe, kas ar lieliem panākumiem piedalās starptautiskās konferencēs, vadot meistarklases un praktiskus darbseminārus. Sīkāk par Stokholmas Karaliskās mūzikas augstskolas docenti Evu Vedinu-Nivbranti skatīt viņas mājaslapā.

Šā gada 8., 9. un 10. septembrī Eva Vedina-Nivbrante vadīs praktiskus darbseminārus JVLMA, 305. telpā.  Praktiskajās meistarklasēs Eva Vedina atbilstoši auditorijas specifikai piedāvās ritmikas vingrinājumus un mūzikas skaņdarbu interpretāciju kustībā. Tas varētu būt labs  impulss tālākai radošai attīstībai. Vingrinājumi un paņēmieni būtu izmantojami ne tikai “tīrās” ritmikas stundās, bet integrējami pēc nepieciešamības gan dziedāšanas, gan mūzikas teorijas, gan deju nodarbībās dažādām vecumu grupām, piemērojot atbilstošu saturu. Ritmikas vingrinājumi attīsta personību gan emocionāli, gan intelektuāli, gan arī fiziski, ļaujot izpausties radoši, veicinot koordināciju, veiklību un atraisot artistiskumu, kā arī dodot iespēju socializēties, mazinot spriedzi un stresu. Savu pieredzi Eva Vedina ir apkopojusi grāmatā  “Playing Music with the Whole Body”, kuru būs iespējams arī iegādāties.

Darbsemināru plānojums:
8. septembrī meistarklases plānotas Deju skolotājiem -
9:00-10:30;
11:00-12:30;
14:00-15:30.
9. septembrī meistarklases plānotas mūzikas pedagogiem/ instrumentspēles, vokālajiem un vispārējās izglītības mūzikas skolotājiem -
9:00-10:30;
11:00-12:30;
14:00-15:30.
* 10. septembrī aicināti JVLMA absolventi, praktizējoši ritmikas, mūzikas un deju pedagogi, kā arī citi interesenti -
9:00-10:30;
11:00-12:30;
14:00-15:30.


JVLMA absolventiem, praktizējošiem ritmikas, mūzikas un deju pedagogiem, kā arī citi interesentiem pieteikties uz e-pastu  līdz 3. septembrim, norādot vārdu, uzvārdu un kontakttālruni. Par piedalīšanos viesdocētājas Evas Vedinas-Nivbrantes meistarklasēs varēs saņemt apliecinājumu. 

Dalīties ar šo ziņu

Kontakti