Uzmanību 4.semestra bakalaura studentiem!

Lai mērķtiecīgi izvēlētos un kvalitatīvi apgūtu C daļas (brīvās izvēles) un studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs B daļas (ierobežotās izvēles) studiju kursus, lūdzam līdz 5. maijam iesūtīt atbilstoši noformētus IESNIEGUMUS.

Sīkāka informācija un iesniegumu veidlapas ir atrodamas jūsu JVLMA e-pastos!

Šī iesnieguma neiesniegšanas gadījumā C daļas (brīvās izvēles) studiju kursus nozīmēs akadēmiskā darba prorektors pēc saviem ieskatiem.

Dalīties ar šo ziņu