Uzmanību! Par studijām klātienē

Informējam par 2021. gada 17. augusta Ministru kabineta lēmumu. 

Saskaņā ar MK lēmumu 2021./2022. mācību gadā tiek atļauta studiju organizēšana klātienē, tomēr epidemioloģiski drošos apstākļos – tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (gan attiecībā uz docētājiem, gan studējošajiem). Cik zināms, šāda prakse tiks veicināta arī mūzikas augstskolās citviet pasaulē.

Pārejas periodā – līdz 2021. gada 10. oktobrim – klātienē var piedalīties personas arī ar negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā. Testa izmaksas sedz persona par saviem līdzekļiem.

Vienlaikus valdības lēmums ļauj augstskolai pašai izvērtēt epidemioloģisko situāciju un, ņemot vērā studiju programmas specifiku, augstskola ir tiesīga pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot studiju kvalitātes līmeņa nesamazināšanos.

Lai akadēmija iespējami drīz varētu pieņemt lēmumu par studiju procesa pilnīgu vai daļēju organizāciju klātienē, ir nepieciešama informācija par šī brīža vakcinācijas apjomu docētāju un studējošo vidū. Aicinājumu aizpildīt anketu meklējiet savā e-pastā! 

Dalīties ar šo ziņu