Atbalsta fonds

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas atbalsta fonds (JVLMA AF) ir dibināts 2019. gada 18. oktobrī. 

Fonda mērķis 

Veikt sabiedriskā labuma darbību, piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai:

  • JVLMA veidotu par modernu izglītības, kultūras un mūzikas zinātnes centru Latvijā;
  • veicinātu visu veidu izglītības, muzikoloģijas un starpdisciplināru zinātnes un kultūras projektu īstenošanu;
  • atbalstītu talantīgāko studentu profesionālās pilnveides un radošās darbības procesu atbilstoši izglītības jomas specifikai mūzikas, dejas, izglītības un pētniecības virzienos;
  • radītu un attīstītu vidi absolventu, esošo studentu un docētāju personības pilnveidei un izglītībai, zināšanu un pieredzes apmaiņai, profesionālo un personīgo kontaktu veidošanai; 
  • sekmētu mūzikas augstākās izglītības attīstību Latvijā, kas atbilstu sabiedrības vajadzībām un tirgus prasībām;
  • veicinātu sabiedrības informētību par JVLMA vēsturi, attīstību un aktualitātēm;
  • veicinātu izglītības līmeņa celšanu un jaunu speciālistu sagatavošanu;
  • atbalstītu augstskolas attīstības programmas realizāciju, ne tikai izglītības iegūšanai, bet arī zinātnisko pētījumu veikšanai un augstskolas pārvaldības uzlabošanai;
  • atbalstītu ārpuskārtas grūtībās nonākušus Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentus, darbiniekus, absolventus un bijušos darbiniekus.

Ar Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu 2019. gada 6. decembra sēdē JVLMA atbalsta fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ziedotājiem dod iespējas saņemt atbilstīgus nodokļu atvieglojumus.

Ar JVLMA atbalsta fondu iespējams sazināties pa e-pastu .

Atbalsta fonda rekvizīti

Saņēmējs: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas atbalsta fonds
Adrese: Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.: 40008291796
Saņēmēja banka/iestāde: AS Citadele banka
Konta Nr.: LV63PARX0022930070001
BIC: PARXLV2XX

Lūdzam norādīt maksājuma mērķi (piemēram, ziedojums JVLMA AF augstākās izglītības veicināšanai).