International

JVLMA starptautiskā sadarbība balstās uz īstermiņa aktivitātēm (meistarklases, semināri, lekcijas, intensīvie kursi), regulāru studentu un pasniedzēju apmaiņu, dažādiem pasākumiem (konkursi, konferences, festivāli, koncerti, individuālie pētījumi), dalību starptautiskos jauniešu orķestros un koros, dažādu ES projektu realizāciju, partnerību starptautiskos profesionālos tīklos, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) administrētajām programmām, dažādiem projektiem, kas tiek realizēti ar ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību atbalstu, kā arī dalību transnacionālās programmās - Fulbright, Yamaha.

JVLMA darbojas vairākās starptautiskās organizācijās:

AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen)
ANMA (Association of the Nordic Music Academies)
EPTA (European Piano Teachers Association
ESTA (European String Teachers Association)
EVTA (European Voice Teachers Association)
ECMTA (European Chamber Music Teachers Association)
EAS (European Association for Music in Schools)
EOA (European Opera Academy)