Erasmus+

Studenti, docētāji un personāls var piedalīties Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas mobilitātes un apmaiņas programmā ERASMUS+.
Studentiem ir tiesības izmantot Erasmus studiju un prakses stipendijas katrā studiju ciklā – bakalaura studijās, maģistrantūrā un doktorantūrā (no 3 mēnešiem studijām un no 2 mēnešiem praksei līdz 12 mēnešiem).
Erasmus pēcdiploma prakses stipendiju iespējams izmantot vēl gadu pēc augstskolas absolvēšanas.
Docētāji un personāls var izmantot mobilitātes un apmācības programmas, lai pilnveidotu savas zināšanas un celtu kvalifikāciju.

JVLMA ir noslēgusi divpusējos sadarbības līgumus ar vairāk nekā simts Eiropas mūzikas augstskolām.

JVLMA Erasmus+ kods LV RIGA05
JVLMA PIC kods 949630874
JVLMA OID kods E10105971

Erasmus+ Harta augstākajā izglītībā
JVLMA stratēģija 2021-2027 / Erasmus Policy Statement

JVLMA 2018./2019. gadā apgūst sekojošu finansējumu:
Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA103-046786, Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm, EUR 220 785,00
Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA107-046787, Studentu un personāla mobilitāte starp programmas un partnervalstīm, EUR 46 470,00
Projekta Nr. 2018-1-NL01-KA203-038930, kā partnerorganizācija projektā European Opera Academy - Competence centre for shared education in opera training, EUR 409 729,00