JVLMA Studējošo kopsapulce

JVLMA

Iesākot jauno mācību gadu, arī mūsu, Studējošo pašpārvaldes, darbībai ir daudzi jaunumi, ar kuriem vēlamies Jūs, studentus, iepazīstināt pēc iespējas ātrāk. Tāpēc 18.septembrī plkst.14:10 Ērģeļu zālē tiek sasaukta Studējošo KOPSAPULCE!

*Sīkāku informāciju par sapulcē apspriežamajiem jautājumiem lasi studentu JVLMA e-pastā.

Aicinām visiem izvērtēt un padomāt par pieteikšanos kādām no JVLMA lēmējinstitūcijām, jo kā studējošajiem, mums ir jāaizpilda šīs vietas un jāpārstāv pilnā sastāvā. Vēlamies atgādināt, ka Jūsu viedoklis un pienesums akadēmijas kustībai ir patiešām svarīgs un tiek ņemts vērā. Gaidīsim Jūs kopsapulcē, kurā centīsimies atbildēt uz visiem jautājumiem!

Dalīties ar šo pasākumu