Kas ir dziedātprasme?

ZOOM platforma

JVLMA Tālākizglītības nodaļa sadarbībā ar JVLMA Bibliotēku organizē vēl nebijušu Interešu izglītības tiešsaistes lekciju ciklu "Ar tēju lasītavā". 

Lekcijas plānotas vienu reizi mēnesī par dažādām ar mūziku saistītām tēmām – Mūzika un dejotprasme, Kas darbojas dzirdes procesā, Mūziķa profesija, Mūzikas mācīšana un mācīšanās, Mūzika un tehnoloģijas, Mūzika un psiholoģija, Mūzika un teorija, Mūzika un vēsture, Mūzika un tērpu vēsture.

Pirmā lekcija notiks jau 25. septembrī plkst. 13:00 JVLMA docentes Lienes Batņas sniegumā par tēmu "Kas ir dziedātprasme?".

Aicinām pieteikties vispārizglītojošo skolu skolotājus, ar mērķi demonstrēt tiešsaistes lekciju mācību stundā, vidusskolniekus, kā arī citus interesentus.  

Lekcijā tiks sniegta informācija, kā koncentrēt uzmanību uz būtiskāko, procesu līdzsvarotība un to pakļaušana izvirzītajam mērķim, atmiņas procesu organizēšana. Tiks piedāvāts iztēles un domāšanas funkciju trenēšanas modelis daudzveidīgu uzdevumu risināšanā.

Pieteikšanās tiešsaistes lekcijai līdz 2020. gada 18. septembrim, aizpildot Pieteikuma anketu.

Lekcija notiks Zoom platformā, reģistrētajiem lekcijas klausītājiem tiks nosūtīta saite uz tiešsaistes lekciju. Lekcijas noslēgumā iespējams saņemt izziņu par lekcijas noklausīšanos.

Vienas lekcijas maksa - 9,00 EUR, lekcijas garums - 40 minūtes. Katram klausītājam tiks sagatavots un nosūtīts rēķins uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu.

Dievs dāvājis cilvēkam balsi. Tai piemīt ģeniālas un vispusīgas īpašības, tā spēj atdarināt gandrīz jebkuru skaņu pasaulē, vien piebilstot, ka nepieciešama ir prasme lietot savu balsi, kuru iespējams attīstīt dziedot."

- Liene Batņa

Uz tikšanos tiešsaistes lekcijā!

Kontaktinformācija:

Inese Gūte - 66102125,

Dalīties ar šo pasākumu