JVMA un LMT Gada balvas 2020 laureāti

Ilze Dzērve. Foto: Jānis Bērziņš
Aivis Greters. Foto: Jānis Bērziņš
Lolita Fūrmane. Foto: Jānis Bērziņš
Edgars Mākens. Foto: Jānis Bērziņš
Ilona Meija. Foto: Jānis Bērziņš
Andrejs Jegorovs. Foto: Jānis Bērziņš