Mūzikas akadēmijas raksti

Mūzikas akadēmijas raksti (scriptamusica.lv) ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas zinātniskais žurnāls, kas kopš 2004. gada tiek izdots vismaz vienreiz gadā. Tajā pārskatāmi atrodami dažādi Mūzikas akadēmijas pētnieku un pārstāvju veidotie raksti.