Nozares

Pētniecība Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā noris vairākos virzienos. Centrālais un tradīcijām bagātākais vērsts uz mūzikas zinātni jeb muzikoloģiju. No sabiedrībai mūzikas procesus skaidrojošas, savulaik pat zināmā mērā ideoloģizētas nozares, kas Latvijā institucionalizēta tieši Mūzikas akadēmijas sienās salīdzinoši vēlu – tikai pēc 2. Pasaules kara, muzikoloģija Latvijas Mūzikas akadēmijā izaugusi par nopietnu zinātnes disciplīnu. Atzīmējot savu simtgadi, ar pilnu atbildību varam teikt, ka Latvijas mūzikas zinātne ar visām tās galvenajām apakšnozarēm – vēsturisko, sistemātisko un etnomuzikoloģiju – aktīvi elpo un iekļaujas pasaules procesos.