Eiropas Zinātnieku nakts Latvijā 2020

Eiropas Zinātnieku nakts Latvijā 2020: vispārēja informācija

Projekta līguma numurs: Nr. 1.1.1.5/20/A/002

Projekta partneri: 

Rīgas Stradiņa Universitāte 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Daugavpils Universitāte 
Vidzemes augstskola 
Latvijas Organiskas sintēzes institūts 
Liepājas Universitāte 
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Elektronikas un datorzinātņu institūts 
Ventspils Augstskola 

Projekta īstenošanas termiņš: 01.10.2020.–31.07.2021.

Projekta kopējais finansējums EUR 130 575.00 (viens simts trīsdesmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci eiro), tai skaitā ERAF finansējums EUR 110 988.75 (viens simts desmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi eiro un 75 centi) un valsts budžeta finansējums EUR 19 586.25 (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši eiro un 25 centi). 

Projekta vadītājs: LU Zinātnes departaments  Dr. Ligita Liepiņa, e-pasts:

Projekta galvenais mērķis ir veicināt plašākas sabiedrības, jo īpaši jauniešu, informētību par zinātni, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar zinātnieka profesiju; parādīt tādu zinātņu ietekmi kā dabas zinātnes, sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes ikdienas cilvēka dzīvē; tuvināt pētniekus Latvijas sabiedrībai un celt interesi par pētniecību.

Pasākumu mērķis ir veicināt pētnieku profesijas atpazīstamību un rādīt to lomu Latvijas sabiedrībai. Eiropas Zinātnieku Nakts laikā vairāki interesanti un interaktīvi pasākumi tiks organizēti Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Salaspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, aptverot visu Latvijas teritoriju.

Šī gada sauklis: “Zinātnes daudzveidība nākotnei” stāstot, ka zinātniskie pētījumi ir vērsti labākai nākotnei un rādot zinātnes jomu daudzveidību no sociālajām, humanitārajām, medicīnas, fizikas, ķīmija, bioloģija līdz pat sociālajām zinātnēm.

Projekts atbalstīs pētnieku sabiedrības atpazīstamību, arī Apvārsnis 2020 projektu, sevišķi, Marijas Skłodowskas – Kirī aktivitāšu atpazīstamību un zinātni kopumā.