Studiju process

Informācija par stipendijām

Valsts budžeta finansētās stipendijas

  • Ikmēneša stipendija (Minimālā stipendija)

Ikmēneša stipendiju piešķir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā, profesionālajās bakalaura, profesionālajās maģistra un akadēmiskā maģistra studiju programmās studējošajiem 10 mēnešus gadā.

Akadēmiskajā doktora studiju programmā un profesionālās doktora studiju programmas mākslās studējošajiem 11 mēnešus gadā. Pieteikšanās termiņi norādīti zemāk. 

Vēršam uzmanību, ka pieteikties stipendijai varēs caur Jūsu LAIS profilu. Savam LAIS profilam variet pieslēgties ar JVLMA e-pasta adresi un savu paroli.

  • Vienreizējā stipendija

Students vienreizējai stipendijai var pieteikties vienu reizi semestrī visa semestra laikā. To piešķir, lai veicinātu studējošā sekmes, zinātnisko/ radošo un māksliniecisko darbību, izaugsmi un līdzdalību augstākās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, kā arī augstākās izglītības pieejamību. Pieteikšanās caur Jūsu LAIS profilu.

Vienreizējās stipendijas pieprasījuma pamatojums

Piešķir uz darbnespējas lapas pamata Stipendiju piešķiršanas nolikumā noteiktajā kārtībā.


Stipendija Studētgods

No 2021. gada 1. septembra jaunieši nodaudzbērnu ģimenēm, kuri uzsāk studijas 2021. gada rudens semestrī, var pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 160.00EUR apmērā 10 mēnešus gadā. Vairāk informācijas pieejams ŠEIT.

Nolikums pieejams ŠEIT

Pieteikšanās termiņi pavasara semestra 2022./2023. stipendijām

Ikmēneša stipendija (Minimāla stipendija)

06.02. – 16.02.2023.

Vienreizējā stipendija

01.03. – 30.04.2023.

Stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā

30.01. – 25.06.2023.

Stipendija Studētgods

Līdz 20.02.2023.

Ar detalizētu Stipendiju piešķiršanas nolikums un kritērijiem par stipendiju piešķiršanu var iepazīties ŠEIT