Studiju process

Informācija par stipendijām

Valsts budžeta finansiētās stipendijas

  • Ikmēneša stipendija

Profesionālās bakalaura, profesionālajās maģistra un akadēmiskā maģistra studiju programmās studējošajiem.

  • Vienreizējās stipendija

Reizi semestrī. To piešķir, lai veicinātu studējošā sekmes, zinātnisko/radošo un māksliniecisko darbību, izaugsmi un līdzdalību augstākās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, kā arī augstākās izglītības pieejamību.

  • Stipendija zinātniskā grāda ieguvei

Akadēmiskā doktora studiju programmā. Izglītības un zinātnes ministra apstiprinātajā tematiskajā jomā Nolikuma 17.punkta noteiktajā kārtībā.

  • Paaugstinātā stipendija

150€ apmērā. Piešķir par izciliem sasniegumiem studiju, mākslinieciskajā un radošajā darbā, periodam uz vienu semestri, neierobežojot iespēju vienam studentam studiju laikā piešķirt vairākas paaugstinātās stipendijas.

  • Stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā

Piešķir uz darbnespējas lapas pamata Nolikuma 18.punktā noteiktajā kārtībā.

Stipendiju piešķiršanas nolikums

Radošo braucienu konkurss

Ikviena studējošo aktivitāte (piedalīšanās konkursos, koncertos, festivālos, konferencēs, vasaras skolās, meistarklasēs u.tml.), kuras mērķis ir sekmēt studējošā kompetences celšanu ar studiju programmu saistītā profesionālā jomā.

Nolikums par JVLMA studējošo radošo braucienu pieteikumu izvērtēšanas kārtību