Studiju virziens "Izglītība un pedagoģija"

Profesionālā bakalaura studiju plāni

Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs

  • apakšprogramma Skolotājs mūzikā un kultūras studijās

Specializācijas: Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, Vispārējās izglītības mūzikas un kultūras studiju skolotājs, Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs

  • apakšprogramma Skolotājs dejā un kultūras studijās

Specializācijas: Profesionālās izglītības deju un kultūras studiju skolotājs, Profesionālās ievirzes un interešu izglītības deju un kultūras studiju skolotājs

  • apakšprogramma Skolotājs mākslā un kultūras studijās

Specializācija: Vispārējās izglītības vizuālās mākslas un kultūras studiju skolotājs

  • apakšprogramma Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās

Specializācija: Vispārējās izglītības un interešu izglītības teātra mākslas un kultūras studiju skolotājs

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju plāni

Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs