Studiju virziens "Izglītība un pedagoģija"

Profesionālā bakalaura studiju plāni

Skolotājs mūzikā un kultūras studijās (uzņemšana 2020./2021. akadēmiskajā gadā)

  • apakšprogramma Skolotājs mūzikā;
  • apakšprogramma Skolotājs mūzikā un kultūras studijās.

Skolotājs dejā un kultūras studijās (uzņemšana 2020./2021. akadēmiskajā gadā) 

Skolotājs mākslā un kultūras studijās (uzņemšana 2021./2022. akadēmiskajā gadā)

Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās (uzņemšana 2021./2022. akadēmiskajā gadā)

Uzņemšanas prasības skatīt ŠEIT

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar nodaļas vadītāju Lieni Batņu.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju plāni

Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs (uzņemšana 2021./2022. akadēmiskajā gadā)

  • apakšprogramma Mūzikas skolotājs;
  • apakšprogramma Deju skolotājs;
  • apakšprogramma Mākslas skolotājs.

Uzņemšanas prasības skatīt ŠEIT

*Informācija tiks aktualizēta drīzumā!