Studiju virziens "Izglītība un pedagoģija"

Profesionālā bakalaura studiju plāni

Skolotājs mūzikā un kultūras studijās (uzņemšana 2020./2021. akadēmiskajā gadā pēc licences saņemšanas)

  • apakšprogramma Skolotājs mūzikā;
  • apakšprogramma Skolotājs mūzikā un kultūras studijās.

Skolotājs dejā un kultūras studijās (uzņemšana 2020./2021. akadēmiskajā gadā pēc licences saņemšanas) 

Skolotājs mākslā un kultūras studijās (uzņemšana 2021./2022. akadēmiskajā gadā)

Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās (uzņemšana 2021./2022. akadēmiskajā gadā)

Aktuālās pedadoģijas programmas līdz licences saņemšanai:

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs

Deju un ritmikas skolotājs

Uzņemšanas prasības skatīt ŠEIT

*Informācija tiks aktualizēta drīzumā!

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju plāni

Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs (uzņemšana 2021./2022. akadēmiskajā gadā)

  • apakšprogramma Mūzikas skolotājs;
  • apakšprogramma Deju skolotājs;
  • apakšprogramma Mākslas skolotājs.

Uzņemšanas prasības skatīt ŠEIT

*Informācija tiks aktualizēta drīzumā!