ASIMUT

ASIMUT redzamas visas JVLMA telpas, kurās notiek studiju darbs un/vai mākslinieciskā prakse, kā arī tajā atrodams studenta lekciju grafiks. Dažādiem lietotājiem izveidotas atšķirīgas tiesības rezervēt akadēmijas telpas attālināti.

  • Koncertzāļu administrēšanu un rezervāciju veic JVLMA Koncertdaļa.
  • Telpu rezervācijas lekcijām, docētāju kontaktstundām un dažādiem meģinājumiem veic JVLMA administratīvais personāls akadēmiskā gada vai semestra sākumā un gada gaitā.