Diplomi un diplomu pielikumi

  • Kritērijus un kārtību, kādā Latvijas augstākās izglītības institūcijas izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus par akreditētas studiju programmas apguvi, un minēto dokumentu paraugus, nosaka Ministru kabineta noteikumi.
  • JVLMA Profesionālā bakalaura diplomu izsniedz personai, kura apguvusi akreditētu profesionālā bakalaura studiju programmu. Profesionālā bakalaura diploms apliecina bakalaura grāda un atbilstošas kvalifikācijas ieguvi.
Profesionālā bakalaura diploma pielikuma paraugs
Diploma pielikums latviešu valodā Diploma pielikums angļu valodā
  • JVLMA Profesionālā maģistra diplomu izsniedz personai, kura apguvusi akreditētu profesionālā maģistra studiju programmu. Profesionālā maģistra diploms apliecina maģistra grāda ieguvi. 
Profesionālā maģistra diploma pielikuma paraugs
Diploma pielikums latviešu valodā Diploma pielikums angļu valodā
  • JVLMA maģistra diplomu izsniedz personai, kura apguvusi akreditētu akadēmisko maģistra studiju programmu. Maģistra diploms apliecina maģistra grāda ieguvi. 
Akadēmiskā maģistra diploma pielikuma paraugs
Diploma pielikums latviešu valodā Diploma pielikums angļu valodā
  • Šīs informācijas 2., 3. un 4. punktā minētajiem diplomiem pievieno diploma pielikumu latviešu un angļu valodā. Diploma pielikumi tiek izdoti par brīvu.
  • Diploma pielikumu sērija un numurs atbilst diploma sērijai un numuram.
  • Diploma pielikuma lapu izgatavo no krītpapīra (115 g/m2). Lapas lielums ir A4 formāta lapa (210 E 297 mm). Lapas abas puses ir pārklātas ar vienota parauga aizsardzības tīkliņu pelēkā krāsā.
  • Diploma pielikuma lapas ir numurētas, caurauklotas un apstiprinātas ar augstskolas rektora pilnvarotas amatpersonas parakstu un zīmoga nospiedumu.