Pieteikums koncertam

Koncerta pieteikums JVLMA studentiem un mācībspēkiem

Nosacījumi:

  • Koncerts/sarīkojums jāpiesaka ne vēlāk kā līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam ieskaitot!
  • Ne vēlāk kā nedēļu pirms koncerta jāiesniedz aizpildīta koncerta programmas veidlapa.
  • Visas izmaiņas un precizējumi ir jāveic savlaicīgi, personīgi par to informējot Koncertdaļas vadītāju Janu Lāci, zvanot pa tālruni  +371 27843188 vai rakstot uz e-pastu .
  • Koncerta/sarīkojuma pieteicējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pareizību un precizitāti.

Ja nosacījumi netiek izpildīti laikus, Koncertdaļa negarantē sarīkojuma afišu un programmu izgatavošanu!