Džeza mūzika

Džezs - tā ir studiju daudzpusība, nemitīgi pilnveidojot mācību saturu un metodes, plaša dažādu projektu darbība un intensīva starptautiskā sadarbība.

Mācību process ir maksimāli pietuvināts reālajam profesionāla mūziķa darbam, liekot uzsvaru uz studentu individualitātes attīstīšanu un vispusīgi sagatavojot studentus darbam mūzikas tirgū.

Sevišķi aktīva ir dažādu projektu darbība (ikgadējais projekts Etno+Jazz festivāla deciBels ietvaros, sadarbības projekti ar Latvijas Radio bigbendu un NBS bigbendu, regulāri koncerti Rīgas džeza klubos un citur Latvijā). Jau vairākus gadus notiek abpusēji studentu un pasniedzēju grupu apmaiņas braucieni uz Igauniju un Lietuvu (Tallinas mūzikas akadēmija, Viljandi kultūras akadēmija, Viļņas kolegija), kas ļauj iepazīt ne tikai kaimiņvalstu džeza tradīcijas, bet arī veido jaunus kontaktus un savstarpēji bagātina studentus un mācībspēkus. Sadarbība ar Nebraskas universitātes Omahā, ASV džeza departamentu, JVLMA studentu grupa apmeklēja ASV, uzstājoties džeza festivālā.

Džeza mūzikas katedras meistarklašu grafiks ir ļoti intensīvs. Studentiem tiek piedāvāta iespēja iepazīt savas jomas profesionāļus un kopīgi uzstāties dažādos koncertos. JVLMA ir aktīva starptautisko džeza izglītības organizāciju AEC PJP (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen, Pop and Jazz Platform) un IASJ (International Association of Schools of Jazz) dalībniece.

Vēsture

Kopš savas dibināšanas 2009. gadā, džeza katedras konsekventā mācību procesa un darbības uzlabošana un attīstīšana ir padarījusi to par nozīmīgu Latvijas džeza mūzikas attīstības centru.

Tam apliecinājums ir mūsu absolventi, kuri šobrīd ir Latvijas džeza mūziķu jaunās paaudzes kodols - Daumants Kalniņš, Dāvis Jurka, Evilena Protektore, Edvīns Ozols, Mārcis Auziņš, Beāte Zviedre, Rūdolfs Dankfelds, Toms Poišs, Atis Andersons, Krišjānis Bremšs, Oskars Ozoliņš, Roberts Martinovskis, Staņislavs Judins, un daudzi citi.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Pēc profesionālās bakalaura studiju programmas "Mūzika un skatuves māksla" sekmīgas absolvēšanas studentam tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds mūzikā, kā arī atbilstoša 6. līmeņa profesionālā kvalifikācija.

Integrēti veidotais bakalaura studiju saturs, kurā līdzās akadēmiskās un profesionālās izglītības kursiem ir ietverti arī pedagoga darbā nepieciešamie studiju kursi, ļauj visiem absolventiem piešķirt specializācijai atbilstošās pedagoga tiesības (klavierspēles, vijoļspēles, kordiriģēšanas, mūzikas teorētisko priekšmetu, dejas pedagogs u.tml.). Piemērojoties mūsdienu darba tirgus prasībām, vairāku studiju programmu brīvās izvēles daļā ir paredzēta iespēja studentam iegūt tiesības strādāt mūzikas skolā vēl arī par citu mācību priekšmetu pedagogu (par klavierspēles, mūzikas teorētisko priekšmetu, radniecīga pūšaminstrumenta spēles skolotāju u.tml.).

Pēc profesionālās maģistra studiju programmas beigšanas absolventam tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds mūzikā vai horeogrāfijā. Pēc akadēmiskās maģistra studiju programmas sekmīgas absolvēšanas tiek piešķirts humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā.

Akadēmiskās doktorantūras studiju noslēgumā studējošais saņem izziņu par doktora studiju programmas apguvi un pēc sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas iegūst doktora diplomu un mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu.(Dr. art.).
 

Studiju līmeņi

Mācībspēki

Kontakti

Bakalaura un maģistra līmeņa studijas