Mākslu pedagoģijas nodaļa

Mākslu pedagoģijas nodaļa veidota 2020./2021. akadēmiskajā gadā, apvienojot mūzikas, teātra mākslas, deju un vizuālās mākslas skolotāju programmas.

Studiju virzienā Izglītība un pedagoģija ietilpst divas studiju programmas:
* īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs;
* profesionālā bakalaura studiju programma
Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs.

Īsā cikla studiju programmas apguve (2 gadi) dod iespēju absolventiem strādāt profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs, kā arī iegūtais kvalifikācijas līmenis dod tiesības turpināt izglītību profesionālā bakalaura studiju programmās.

Bakalaura studiju programmas apguve (4 gadi) dod iespēju absolventiem strādāt vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības, vai profesionālās ievirzes, vai arī interešu izglītības iestādēs; iegūtais profesionālais bakalaura grāds dod arī tiesības turpināt izglītību akadēmiskajā vai profesionālajā maģistra studiju programmās, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā maģistra studiju programmā.

Skolotāju programmās tiek uzņemti studējošie, kurus interesē un saista pedagoģiskais darbs, jaunākās mākslas izglītības attīstības tendences, kā arī profesionālās meistarības pilnveidošana.

Mākslu pedagoģijas programmas īstenojam sadarbībā ar Latvijas Mākslas akādemiju un Latvijas Kultūras akadēmiju. Visu trīs akadēmiju rektoru videouzrunu noskaties ŠEIT
_______________________________________________________________________________________________

ZIŅAS PAR MŪSU NODAĻAS AKTIVITĀTĒM

Mūzikas pedagoģijas katedras docenti prezentējuši pētījumus Spānijā