Mākslu pedagoģijas nodaļa

Mākslu pedagoģijas nodaļa veidota 2020./2021. akadēmiskā gada ziemā apvienojot esošas mūzikas un deju skolotāju programmas ar jaunām teātra mākslas un vizuālās mākslas skolotāju programmām. Vizuālās mākslas programmas tiks īstenotas sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un teātra mākslas programmas ietverot kultūras studiju skolotāja saturu ar Latvijas Kultūras akadēmiju.

Skolotāju programmās tiek uzņemti studējošie, kurus interesē un saista pedagoģiskais darbs, jaunākās mākslas izglītības attīstības tendences, kā arī sava mūzikas instrumenta spēles un profesionālās meistarības pilnveidošana.