Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs

Profesionālā bakalaura studiju programma Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs piedāvā iespēju specializēties vienā no četrām apakšprogrammām:
- Skolotājs mūzikā un kultūras studijās
- Skolotājs dejā un kultūras studijās
- Skolotājs mākslā un kultūras studijās
- Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot skolotājus darbam vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas, teātra mākslas, dejas un vizuālās mākslas izglītības programmās.

KOPSAVILKUMS