Senā mūzika

Studējot Seno mūziku, studentiem ir iespēja saņemt visu nepieciešamo pamatinformāciju, lai iegūtu un nostiprinātu izpratni par Eiropā un pasaulē pieņemtā jēdziena vēsturiski informēta muzicēšanas prakse būtību un to spētu pielietot savā praktiskajā darbībā.

Saskaņā ar normām un priekštatiem, Senās mūzikas programma piedāvā ar senās mūzikas interpretāciju saistītus teorētiskos un praktiskos kursus kā vokālajā, tā instrumentālajā mākslā, sākot ar notācijas apgūšanu, līdz pat vēsturiskajai žestu mākslai.

Baroka orķestris Collegium Musicum Riga un baroka koris Collegium Choro Musici Riga (diriģents Māris Kupčs), sniedz iespēju topošajiem senās mūzikas profesionāļiem piedalīties orķestra un kora senās mūzikas projektos, iegūstot plašu skatījumu uz baroka mūzikas niansēm. Sadarbībā ar Rīgas Senās Mūzikas centru, studentiem ir iespēja piedalīties festivālos – Rīgas Vēsturiskās Mūzikas un dejas festivālā, Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivālā Vivat Curlandia! (Bauska) un Gadsimtu mūzika (Daugavpils).

Senās mūzikas interpretācija no vēsturiski korekta skatupunkta Eiropas darba tirgū kļūst arvien aktuālāka, vienlaikus dodot telpu neskaitāmiem jauniem un aizraujošiem atklājumiem.

Vēsture

JVLMA Senās mūzikas katedra ir dibināta 2005.gadā.

Vairāki Senās mūzikas katedras absolventi– soprāni Ilze Grēvele-Skaraine un Terēze Gretere, tenors Ansis Bētiņš, baroka vijolnieces Agnese Kanniņa, Laura Šarova, blokflautiste Ieva Nīmane, traversflautiste Maija Kļaviņa, klavesīniste Gertruda Jerjomenko - ir guvuši atzinību gan Latvijā, gan Eiropā, uzstājoties kopā ar augsta līmeņa kolektīviem un sniedzot solo koncertus.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Pēc profesionālās bakalaura studiju programmas "Mūzika un skatuves māksla" sekmīgas absolvēšanas studentam tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds mūzikā, kā arī atbilstoša 6. līmeņa profesionālā kvalifikācija.

Integrēti veidotais bakalaura studiju saturs, kurā līdzās akadēmiskās un profesionālās izglītības kursiem ir ietverti arī pedagoga darbā nepieciešamie studiju kursi, ļauj visiem absolventiem piešķirt specializācijai atbilstošās pedagoga tiesības (klavierspēles, vijoļspēles, kordiriģēšanas, mūzikas teorētisko priekšmetu, dejas pedagogs u.tml.). Piemērojoties mūsdienu darba tirgus prasībām, vairāku studiju programmu brīvās izvēles daļā ir paredzēta iespēja studentam iegūt tiesības strādāt mūzikas skolā vēl arī par citu mācību priekšmetu pedagogu (par klavierspēles, mūzikas teorētisko priekšmetu, radniecīga pūšaminstrumenta spēles skolotāju u.tml.).

Pēc profesionālās maģistra studiju programmas beigšanas absolventam tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds mūzikā vai horeogrāfijā. Pēc akadēmiskās maģistra studiju programmas sekmīgas absolvēšanas tiek piešķirts humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā.

Akadēmiskās doktorantūras studiju noslēgumā studējošais saņem izziņu par doktora studiju programmas apguvi un pēc sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas iegūst doktora diplomu un mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu.(Dr. art.).

Studiju līmeņi

Mācībspēki

Kontakti

Bakalaura un maģistra līmeņa studijas