Skaņu režija

Mūzikas tehnoloģiju programmā tiek ielikti pamati skaņu režisora profesijai, apgūstot akustiku, audio tehnoloģiju darbības principus, skaņu ierakstu veidošanu, darbu ar audio datorprogrammām un citas mūzikas disciplīnas.

Liela uzmanība studiju programmā tiek pievērsta teorijas un prakses līdzsvaram, ko veicina studiju kursu saturs, kā arī iespējas veikt ierakstus un apskaņošanas darbus pašā akadēmijā. Kvalitatīvu studiju procesu nodrošina pieejamā materiāli tehniskā bāze un ierakstu studija.

Viens no centrālajiem notikumiem akadēmiskā gada laikā ir JVLMA mūsdienu mūzikas festivāla deciBels norise, kurā skaņu režijas studenti veic visu koncertu ierakstus un apskaņošanu. Tāpat ik gadu tiek veikti JVLMA studentu simfoniskā orķestra koncertu un konkursa JVLMA studentu labākais kameransamblis ieraksti. Latvijas Radio 3 Klasika ir mūsu sadarbības partneris, studentu veidotie ieraksti tiek regulāri pārraidīti šīs radio stacijas ēterā.

Mūsu absolventi ir nodarbināti tādās iestādēs kā Latvijas Televīzija, koncertzāle Lielais dzintars, VEF Kultūras pils, Latvijas Leļļu teātris u.c.

Vēsture

Mūzikas tehnoloģiju katedra tika radīta kopā ar skaņu režijas bakalauru programmu 2011. gadā. Tās pasniedzēji ir praktizējoši skaņu industrijas profesionāļi - skaņu režisori un skaņu ierakstu producenti.

Jau kopš studiju programmas atvēršanas otrā gada, katedrā ir strādājuši arī ārzemju viesprofesori, 2012.-2017. gadā tas bija Jens Šunemans, bet no 2017. gada Kristofs Šulcs.
 

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Pēc profesionālās bakalaura studiju programmas "Mūzika un skatuves māksla" sekmīgas absolvēšanas studentam tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds mūzikā, kā arī atbilstoša 6. līmeņa profesionālā kvalifikācija.

Integrēti veidotais bakalaura studiju saturs, kurā līdzās akadēmiskās un profesionālās izglītības kursiem ir ietverti arī pedagoga darbā nepieciešamie studiju kursi, ļauj visiem absolventiem piešķirt specializācijai atbilstošās pedagoga tiesības (klavierspēles, vijoļspēles, kordiriģēšanas, mūzikas teorētisko priekšmetu, dejas pedagogs u.tml.). Piemērojoties mūsdienu darba tirgus prasībām, vairāku studiju programmu brīvās izvēles daļā ir paredzēta iespēja studentam iegūt tiesības strādāt mūzikas skolā vēl arī par citu mācību priekšmetu pedagogu (par klavierspēles, mūzikas teorētisko priekšmetu, radniecīga pūšaminstrumenta spēles skolotāju u.tml.).

Pēc profesionālās maģistra studiju programmas beigšanas absolventam tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds mūzikā vai horeogrāfijā. Pēc akadēmiskās maģistra studiju programmas sekmīgas absolvēšanas tiek piešķirts humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā.

Akadēmiskās doktorantūras studiju noslēgumā studējošais saņem izziņu par doktora studiju programmas apguvi un pēc sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas iegūst doktora diplomu un mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu.(Dr. art.).

Studiju līmeņi

Mācībspēki

Kontakti

Bakalaura un maģistra līmeņa studijas