Uzņemšana

Uzņemšana 2020./2021.akadēmiskajam gadam

Uzņemšanas rezultāti profesionālajās bakalaura studiju programmās 2020./2021. akadēmiskajam gadam skatāmi ŠEIT.

Uzņemšanas rezultāti profesionālajās maģistra studiju programmās 2020./2021. akadēmiskajam gadam skatāmi ŠEIT.


Pilna informācija par uzņemšanas procesu JVLMA atrodama zemāk, dokumentā "JVLMA Uzņemšanas noteikumi studiju programmās".

Uzmanību - reflektanti! JVLMA E-studiju vidē pieejami iestājpārbaudījumu "Kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)" UZDEVUMU PARAUGI.

  • No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit.
  • Dienesta viesnīcu JVLMA nenodrošina. Ir sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcu Hipokrāta ielā 3, Rīgā - pieteikšanās personiski dienesta viesnīcā.