Uzņemšana

Reģistrējies dalībai JVLMA FORUMS (17.04.2024.) ŠEIT

Reģistrējies dalībai JVLMA ATVĒRTO DURVJU LEKCIJĀM (15.04.-19.04.2024.) ŠEIT

Reģistrējies dalībai JVLMA STUDENTU VAKARAM (18.04.2024.) ŠEIT

Reģistrācija dalībai JVLMA KONSULTĀCIJĀS (20.04.2024.) ŠEIT

Uzņemšanas noteikumi 2024./2025.akadēmiskajam gadam

Uzņemšanas saturs 2024./2025.akadēmiskajam gadam

  • Saturs studiju virziena "Mākslas" uzņemšanai profesionālajās bakalaura programmās

  • Saturs studiju virziena "Mākslas"uzņemšanai maģistra studiju programmās

  • Saturs studiju virziena "Mākslas" uzņemšanai akadēmiskā doktora un profesionālā doktora studiju programmās

  • Saturs studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" studiju programmām

Reģistrācijas maksa 2024./2025.akadēmiskajam gadam: 50,00 EUR JVLMA kontā ar bankas pārskaitījumu. JVLMA rekvizīti: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Reģ. Nr. 90000028796, Konta Nr. LV21UNLA0055003636154, Saņēmēja banka / iestāde: SEB banka, UNLALV2X, maksājuma mērķī lūdzam norādīt sekojušu informāciju: 21359, Vārds Uzvārds, P.k.: 250683-12345, reģistrācijas maksa.

 

Uzmanību - reflektanti! JVLMA E-studiju vidē pieejami iestājpārbaudījumu "Mūzikas teorija un analīze" uzdevumu paraugi (lūdzu uzmanīgi sekot līdzi norādītajām apakšprogrammām un specializācijām, kam attiecīgais paraugs paredzēts): PARAUGS NR.1; PARAUGS NR.2; PARAUGS NR.3. Lai atvērtu uzdevumu paraugus JVLMA e-studiju vidē, izvēlieties opciju "pieslēgties kā viesim".

 

No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit.

 

Dienesta viesnīcu JVLMA nenodrošina. Ir sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcu Hipokrāta ielā 3, Rīgā - pieteikšanās personiski dienesta viesnīcā.

Kontakti