Uzņemšana

Aktuāli

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija aicina piedalīties forumā par studiju iespējām JVLMA, kas notiks jau šī gada 10. martā plkst. 15.00 platformā “Zoom”. Lasīt vairāk


Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. akadēmiskajam gadam

Uzņemšanas saturs 2021./2022. akadēmiskajam gadam

  • Saturs uzņemšanai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālajā bakalaura studiju programmā “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs”. Lasīt vairāk
  • Saturs uzņemšanai profesionālajās bakalaura programmās
  • Saturs uzņemšanai maģistra studiju programmās
  • Saturs uzņemšanai akadēmiskā doktora studiju programmā
  • Saturs uzņemšanai profesionālā doktora studiju programmā
  • Saturs uzņemšanai maksas studiju nodaļā

Uzmanību - reflektanti! JVLMA E-studiju vidē pieejami iestājpārbaudījumu "Kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)" UZDEVUMU PARAUGI.

No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit.

Dienesta viesnīcu JVLMA nenodrošina. Ir sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcu Hipokrāta ielā 3, Rīgā - pieteikšanās personiski dienesta viesnīcā.

Kontakti