Uzņemšana

Aktuāli

Jau jūlijā notiks pirmo studentu uzņemšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) jaunveidotajās pedagoģijas programmās, kas tiks īstenotas sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA) un Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA). 


Jūnijā ir paredzētas grupu konsultācijas saistībā ar iestājpārbaudījumiem - kolokvijiem mūzikas teorijā. Lūdzam sekot līdz aktuālajai informācijai mājas lapā.

Reflektantu reģistrācija studijām studiju virzienu "Mākslas" un "Izglītība, pedagoģija un sports" programmās notiks no 5. līdz 7. jūlijam no plkst. 10.00 līdz 17.00 un 8.jūlijā no plkst. 10.00 līdz 15.00 JVLMA 123. telpā.

Iestājpārbaudījumi un papildu prasību pārbaude norisināsies laikā no 12. līdz 23. jūlijam. 

Reflektantu iestājpārbaudījumu programmu pieteikumus lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 23.jūnijam. Pieteikuma forma pieejama zemāk sadaļā veidlapas.


Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. akadēmiskajam gadam

Uzņemšanas saturs 2021./2022. akadēmiskajam gadam

  • Saturs uzņemšanai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālajā bakalaura studiju programmā “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs”. Lasīt vairāk
  • Saturs uzņemšanai profesionālajās bakalaura programmās
  • Saturs uzņemšanai maģistra studiju programmās
  • Saturs uzņemšanai akadēmiskā doktora studiju programmā
  • Saturs uzņemšanai profesionālā doktora studiju programmā
  • Saturs uzņemšanai maksas studiju nodaļā

Informāciju par studiju programmu apguves maksu studējošajiem, kuri netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, studiju maksas apmēru, stipendiju piešķiršanas kārtību u. tml. skatīt sadaļā Dokumenti / Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti.

Uzmanību - reflektanti! JVLMA E-studiju vidē pieejami iestājpārbaudījumu "Kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)" UZDEVUMU PARAUGI.

No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit.

Dienesta viesnīcu JVLMA nenodrošina. Ir sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcu Hipokrāta ielā 3, Rīgā - pieteikšanās personiski dienesta viesnīcā.

Noderīgi īsceļi
  • Studiju nozares;
  • Studiju programmas;
  • Studiju plāni;
  • Informācija par studiju programmu apguves maksu studējošajiem, kuri netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, studiju maksas apmēru, stipendiju piešķiršanas kārtību u. tml.: Dokumenti Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti.

10. martā JVLMA organizēja tiešsaistes forumu par studiju iespējām Mūzikas akadēmijā, kurā studēt gribētāji, kā arī citi interesenti tika informēti par 2021./2022. akadēmiskā gada uzņemšanas aktualitātēm. Skatīties atkārtojumu

Kontakti