Uzņemšana

Uzņemšana 2020./2021.akadēmiskajam gadam

  • Atvērto drurvju diena JVLMA 2020.gada 14.aprīlī.
  • Konsultācijas JVLMA 25.aprīlī. Individuālajām konsultācijām iepriekš jāreģistrējas ŠEIT.
  • Pilna informācija par uzņemšanas procesu JVLMA atrodama zemāk, dokumentā "JVLMA Uzņemšanas noteikumi studiju programmās".
  • Informācija par jaunveidojamajām skolotāju izglītības studiju studiju programmām.
    Darām zināmu, ka JVLMA sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA), Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA), Latvijas Universitāti (LU), Daugavpils Universitāti (DU) un Liepājas Universitāti (LiepU) izstrādāja jaunveidotās skolotāju izglītības studiju virziena Izglītības un pedagoģija studiju programmu standartu “Profesionālā bakalaura studiju programma Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” kods 42141 (studiju ilgums – 4 gadi) un “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” kods 41141 (studiju ilgums – 2 gadi) projektus Standartu projekti iesniegti saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijas Pedagogu konsultatītai padomei. Lai studijās ieinteresētās personas varētu savlaicīgi gatavoties uzņemšanai norādītajās studiju programmās, JVLMA, LMA un LKA izstrādāja arī Uzņemšanas noteikumu un Uzņemšanas pārbaudīju prasību satura projektus. Informējam, ka visi minētie dokumenti ir indikatīvi un stāsies spēkā atbilstoši licencēšanas procesā apstiprinātajam. Ar Uzņemšanas noteikumu un Uzņemšanas pārbaudīju prasību satura projektiem var iepazīties zemāk sadaļās dokumenti un saturs.

  • Ja nepieciešams, JVLMA iestājpārbaudījumos nodrošina koncertmeistaru. Lai izmantotu JVLMA koncertmeistara pakalpojumus, sazinieties ar Koncertmeistaru katedras vadītāju asoc. profesori Daci Kļavu: e-pastā jāpievieno noskenētas notis koncertmeistaram. Jānorāda vārds, uzvārds, specialitāte un izpildāmā programma. Pieteikumus pieņemsim līdz 2020. gada 31. maijam. Vēlāk iesūtītie pieteikumi netiks nodrošināti ar koncertmeistariem.
  • No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts Izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit.
  • Dienesta viesnīcu JVLMA nenodrošina. Ir sadarbība ar Rīgas Stradiņa Universitātes dienesta viesnīcu Hipokrāta ielā 3, Rīgā - pieteikšanās personiski dienesta viesnīcā.