Uzņemšana

Uzņemšana profesionālajā doktorantūrā

2020. gada 13. oktobrī licenci saņēmusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA), Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) un Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) kopīgā profesionālā doktora studiju programma “Mākslas”. 

Jaunizveidotā profesionālā doktora studiju programma Latvijas un arī pasaules kontekstā ir unikāla – tā, sadarbojoties trīs Latvijas mākslu augstskolām, ir veidota kā izteikti starpdisciplināra programma, kas aptver vairākas specifiskas mākslinieciskās jomas. Programmai ir trīs apakšprogrammas: “Mūzika un skatuves māksla” (īsteno JVLMA), “Vizuālā māksla un dizains” (īsteno LMA), “Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja” (īsteno LKA). 

Studiju plāns

Studiju programma

Uzņemšana jaunizveidotajā studiju programmā notiks 2021. gada sākumā: 

  • Dokumentu iesniegšana no 11. līdz 15. janvārim;
  • Iestājpārbaudījumi no 20. līdz 22. janvārim;
  • Rezultātu paziņošana 25. janvārī;
  • Studiju līgumu slēgšana no 26. līdz 29. janvārim;
  • Studijas sāksies 1. februārī. 

Vairāk lasīt ŠEIT


Pilna informācija par uzņemšanas procesu JVLMA atrodama zemāk, dokumentā "JVLMA Uzņemšanas noteikumi studiju programmās".

Uzmanību - reflektanti! JVLMA E-studiju vidē pieejami iestājpārbaudījumu "Kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)" UZDEVUMU PARAUGI.

  • No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit.
  • Dienesta viesnīcu JVLMA nenodrošina. Ir sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcu Hipokrāta ielā 3, Rīgā - pieteikšanās personiski dienesta viesnīcā.