Uzņemšana

AKTUĀLI

21. maijā Mūzikas akadēmijā notiks Konsultāciju diena, kurā varēs saņemt informāciju par iestājpārbaudījumiem solfedžo, mūzikas literatūrā un citos priekšmetos. Reģistrējies līdz 19.maijam konsultācijām ŠEIT

Konsultācijām kopīgās profesionālās doktora studiju programmas apakšprogrammā Mūzika un skatuves māksla, lūdzu pieteikties līdz 2022.gada 21.maijam personīgi pie studiju programmas direktores Diānas Zandbergas elektroniski: . Tās noritēs pēc individuālas vienošanās.

2022./2023.akadēmiskā gada dokumentu iesniegšanas un iestājpārbaudījumu un papildprasību pārbaudījumu datumi pieejami ŠEIT

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023.akadēmiskajam gadam

Uzņemšanas saturs 2022./2023. akadēmiskajam gadam

  • Saturs uzņemšanai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālajā bakalaura studiju programmā “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs”. Lasīt vairāk
  • Saturs uzņemšanai profesionālajās bakalaura programmās
  • Saturs uzņemšanai maģistra studiju programmās
  • Saturs uzņemšanai akadēmiskā doktora studiju programmā
  • Saturs uzņemšanai profesionālā doktora studiju programmā
  • Saturs uzņemšanai maksas studiju nodaļā

Īpašās piemērotības iestājpārbaudījumi pedagoģijas studiju programmā JVLMA/ LMA.

Informāciju par studiju programmu apguves maksu studējošajiem, kuri netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, studiju maksas apmēru, stipendiju piešķiršanas kārtību u. tml. skatīt sadaļā Dokumenti / Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti.

Uzmanību - reflektanti! JVLMA E-studiju vidē pieejami iestājpārbaudījumu "Kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)" UZDEVUMU PARAUGI.

No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit.

Dienesta viesnīcu JVLMA nenodrošina. Ir sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcu Hipokrāta ielā 3, Rīgā - pieteikšanās personiski dienesta viesnīcā.

Noderīgi īsceļi
  • Studiju nozares;
  • Studiju programmas;
  • Studiju plāni;
  • Informācija par studiju programmu apguves maksu studējošajiem, kuri netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, studiju maksas apmēru, stipendiju piešķiršanas kārtību u. tml.: Dokumenti Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti.

10. martā JVLMA organizēja tiešsaistes forumu par studiju iespējām Mūzikas akadēmijā, kurā studēt gribētāji, kā arī citi interesenti tika informēti par 2021./2022. akadēmiskā gada uzņemšanas aktualitātēm. Skatīties atkārtojumu

Kontakti