Uzņemšana

Uzņemšanas noteikumi 2023./2024.akadēmiskajam gadam

Svarīgi! Pirms dokumentu iesniegšanas, lūdzam iepazīties ar noteikumu 19.punktu, kurā ir aprakstīts, kādi dokumenti ir jāuzrāda un kādas dokumentu kopijas ir jāiesniedz Jūsu izvēlētajā studiju programmā.

Svarīgi! Pirms dokumentu iesniegšanas, lūdzam iepazīties ar noteikumu 14.punktu, kurā ir aprakstīts, kādi dokumenti ir jāuzrāda un kādas dokumentu kopijas ir jāiesniedz Jūsu izvēlētajā studiju programmā.

Reģistrācijas maksa 2023./2024.akadēmiskajam gadam:

35,00 EUR JVLMA kontā ar bankas pārskaitījumu.

JVLMA rekvizīti: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Reģ. Nr. 90000028796, Konta Nr. LV21UNLA0055003636154
Saņēmēja banka / iestāde: SEB banka, UNLALV2X, maksājuma mērķī lūdzam norādīt sekojušu informāciju: 21359, Vārds Uzvārds, P.k.: 250683-12345, reģistrācijas maksa

Gadījumā, ja persona iepriekšējās izglītības dokumentu ir ieguvusi ārzemēs, izņemot Baltijas valstis, reģistrācijas maksa ir 80,00 EUR. Paaugstinātā reģistrācijas maksa tiks izmantota Akadēmiskās informācijas centra izziņas saņemšanai. 

Uzņemšanas saturs 2023./2024.akadēmiskajam gadam

  • Saturs studiju virziena "Mākslas" uzņemšanai profesionālajās bakalaura programmās
  • Saturs studiju virziena "Mākslas"uzņemšanai maģistra studiju programmās
  • Saturs studiju virziena "Mākslas" uzņemšanai akadēmiskā doktora un profesionālā doktora studiju programmās
  • Saturs studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" studiju programmām

Informācija par valsts finansētu studiju vietu skaitu 2023./2024. akadēmiskajam gadam pieejama ŠEIT

Informējam, ka reflektantu reģistrācijas un papildu prasību pārbaužu norises termiņi 2023./2024.akadēmiskā gada uzņemšanā pieejami ŠEIT

Studiju plāni no 2023./2024. akadēmiskā gada

Profesionālā bakalaura studiju programma "Mūzika un skatuves māksla"

Profesionālā maģistra studiju programma "Mūzika un skatuves māksla"

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Mūzika"

Akadēmiskā doktora studiju programma "Muzikoloģija"

Profesionālā doktora studiju programma "Mākslas''

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma "Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs"

Profesionālā bakalaura studiju programma "Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs" 


Informāciju par studiju programmu apguves maksu studējošajiem, kuri netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, studiju maksas apmēru, stipendiju piešķiršanas kārtību u. tml. skatīt sadaļā Dokumenti / Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti.

Uzmanību - reflektanti! JVLMA E-studiju vidē pieejami iestājpārbaudījumu "Mūzikas teorija un analīze" uzdevumu paraugi (lūdzu uzmanīgi sekot līdzi norādītajām apakšprogrammām un specializācijām, kam attiecīgais paraugs paredzēts): PARAUGS NR.1; PARAUGS NR.2; PARAUGS NR.3. Lai atvērtu uzdevumu paraugus JVLMA e-studiju vidē, izvēlieties opciju "pieslēgties kā viesim".

No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit.

Dienesta viesnīcu JVLMA nenodrošina. Ir sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcu Hipokrāta ielā 3, Rīgā - pieteikšanās personiski dienesta viesnīcā.

Kontakti