Vox Musicae

Esiet sveicināti JVLMA muzikoloģijas studiju programmās studējošo publicistikas prakses elektroniskajā platformā!

Vox Musicae - tā ir no jauna atdzimusi ideja uzrunāt plašāku publiku par akadēmijas un Latvijas mūzikas dzīvē notiekošo. Mēs - pirmām kārtām JVLMA bakalaura studiju apakšprogrammas Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika 3. un 4. semestra studējošie un bakalaura studiju apakšprogrammas Etnomuzikoloģija 7. semestra studējošie - vēlamies ar saviem novērojumiem par mūziku un visu tai apkārt notiekošo dalīties ar pārējiem, kuri dzīvo mūzikā un ir tai vienmēr uzticīgi. Mācāmies izteikt savu viedokli un vingrināt datora klaviatūras virtuālo spalvu par visu, kas tagadnes laika plūdumā iezīmējas kā interesants un pārdomu vērts.

Vox Musicae aicina arī ikvienu esošo un topošo mūziķi un muzikologu nebaidīties sēsties pie datora un savu novērojumu, viedokli vai kritiski argumentētu ierosinājumu par mūzikas dzīvē notiekošo paust savās atziņās.