2017./18. akadēmiskais gads

Šajā akadēmiskajā gadā Vox Musicae virtuālo redakciju veidojam mēs:

Gunda Miķelsone

"Pusdzīvi teorētiķis, veselu dzīvi korists ar visām no tā izrietošām sekām. Esmu atvērta visdažādākajiem akadēmiskās mūzikas stiliem, ar nosacījumu, ka sirdij nedaudz tuvākas būs latviešu un slāvu tautības personības, tomēr interešu lokā ir arī džeza un etnomūzika. Mana galvenā vēlme gan šajā platformā, gan viena no vēlmēm muzikoloģijā, ir piedāvāt savu redzējumu par Latvijā notiekošiem mūzikas procesiem un parādībām. Citas vēlmes pagaidām paturēšu pie sevis!"

Dženifera Pūliņa

"Jau kopš bērnības savu ikdienu saistu ar mūziku. Astoņus gadus apguvu klavierspēli, šobrīd esmu nonāksi līdz muzikoloģijas sfērai. Padziļināti interesējos par Latvijas mūzikas vēstures personībām. Paralēli studijām esmu pedagogs mūzikas skolā. Labprāt izmantoju iespēju piedalīties JVLMA rīkotajās konferencēs, pasākumos un koncertos. Brīvajā laikā ceļoju, apmeklēju teātra izrādes un sporta notikumus."

Baiba Santa Vanaga

"Esmu absolvējusi Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu saksofona spēles specialitātē. Šis laiks lielā mērā ir veidojis manu individuālo muzikālās estētikas izpratni, un, iestājoties Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, mērķis ir to izkopt, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes. Uzskatu, ka mūziķa galvenais uzdevums pret sevi ir neaizmirst, kāpēc viņš atrodas šeit un tagad - mūzikā."

Laura Arāja

"Šobrīd studēju etnomuzikoloģiju, bet kabatā ir bakalaura grāds dabaszinībās. Nez, kas sekos? Manas intereses ir plašas un mainīgas, nemainīgākā no tām - mūzika, jo īpaši tradicionālā mūzika. Esmu absolvējusi vijoļspēles klasi bērnu mūzikas skolā, bet man nav sveša arī citu instrumentu spēle, piemēram kokle, mandolīna, stabules. Studiju ietvaros esmu spēlējusi arī ermoņiku, caurspēlējamo cītaru. Mūzikas vidusskolu neesmu absolvējusi, tā vietā - eksakto zinātņu klasi. Lai arī mūzikas studijās tas ir sagādājis pāris grūtību, kopumā to uzskatu par privilēģiju - redzēt nozari no cita skatu punkta. Šobrīd aktīvi muzicēju grupā Tautumeitas, kā arī vadu folkloras kopu, labprāt iesaistos dažādos muzikālos projektos. Pētniecībā man interesē tas, kas notiek šeit un tagad: būt klāt, dokumentēt, saprast - kā tas sākās? un filozofēt - kas būs tālāk? Varbūt pēc pārdesmit gadiem mazbērniem varēšu teikt - es arī tur biju klāt! Garas stundas arhīvā nav domātas man."

Viktorija Prituļaka

"Vēl mācoties mūzikas skolā, tolaik kora klasē, nebija citu domu kā iet pa mūzikas ceļu, turklāt man vienmēr ļoti patika solfedžo un mūzikas literatūra. Tāpēc šodien mācu šos priekšmetus J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā. Šobrīd, studējot etnomuzikoloģiju, uztveru mūziku ka neatņemamu dzīves daļu. Man patīk dziedāt tautasdziesmas un piedalīties radošos pasākumos. Studiju gaitā mani ieinteresējusi arī garīgā dziedāšana, ar ko arī saistīta mana topošā bakalaura darba tēma."

Recenzijas

Vox Musicae studējošo recenzijas par dažādiem notikumiem mūzikas dzīvē 2017./2018. akadēmiskajā gadā:

 • recenzija ikgadējam brīvdabas koncertam Tiguļkalnā 2018. gada 2. jūnijā;
 • recenzija orķestra Sinfonia Concertante koncertam Meistari un mācekļi JVLMA Lielajā zālē 2018. gada 25. maijā;
 • recenzija kompozīcijas programmas studējošo jaundarbu konkursa koncertam JVLMA LMT Kamerzālē 2018. gada 21. maijā
 • recenzija JVLMA klavierspēles maģistrantu Kristīnes Pričinas un Lauras Tamanes koncerteksāmenam JVLMA Lielajā zālē 2018. gada 14. maijā;
 • recenzija JVLMA simfoniskā orķestra sezonas noslēguma koncertam 2018. gada 28. aprīlī;
 • recenzija koncertam Rokrakstu mūzika JVLMA Lielajā zālē 2018. gada 21. aprīlī;
 • recenzija Igora Stravinska operas Izvirtības hronika iestudējumam LNOB;
 • recenzija kora Kamēr... koncertam Trīs diriģenti 2018. gada 24. februārī;
 • recenzija koncertam Dievišķais un pasaulīgais JVLMA Lielajā zālē 2018. gada 5. februārī;
 • recenzija Latvijas Radio kora koncertam Nakts lūgšanas Rīgas Sv. Jāņa baznīcā 2017. gada 14. decembrī;
 • recenzija koncertam Johans Sebastians Bahs. Rekonstruētie instrumentālie koncerti Rigas Sv. Magdalēnas baznīcā 2017. gada 3. decembrī;
 • recenzija koncertam Paidere. Šmite. Ratniece. Jubilejas kamermūzika Zirgu ielas koncertzālē 2017. gada 2. decembrī;
 • recenzija JVLMA simfoniskā orķestra koncertam 2017. gada 2. decembrī;
 • recenzija audiovizuālās mākslas performancei Marks Rotko. Skaņu ainavas JVLMA 2017. gada 31. oktobrī;
 • recenzija Jāzepa Vītola 7. starptautiskā konkursa atklāšanas koncertam JVLMA 2017. gada 26. oktobrī
 • recenzija JVLMA Ceturtā koka pūšaminstrumentu simpozija koncertam 2017. gada 12. oktobrī;
 • recenzija JVLMA simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncertam 2017. gada. 1. oktobrī.

Recenzijas lasāmas šeit.

Intervijas

Vox Musicae studējošo veiktās intervijas 2017./2018. akadēmiskajā gadā:

 • intervija ar mūziķi un pedagoģi Laumu Kazaku;

 • ntervija ar muzikoloģi Zani Prēdeli;

 • intervija ar komponisti Gundegu Šmiti;

 • intervija ar pūtēju orķestra diriģenti Māru Zandersoni;
  intervija ar komponisti Lindu Leimani (sagatavota žurnālam Mūzikas Saule);

 • intervija ar komponistu Andri Dzenīti.

Intervijas lasāmas šeit.

Koncertu anotācijas

Vox Musicae studējošo veidotās koncertu anotāzijas 2017./2018. akadēmiskajā gadā:

 • JVLMA simfoniskā orķestra koncerts 2017. gada 2. decembrī JVLMA Lielajā zālē, diriģents Normunds Šnē;
 • Jāzepa Vītola 7. starptautiskā pianistu konkursa atklāšanas koncerti 2017. gada 26. oktobrī JVLMA Lielajā zālē, 2017. gada 28. oktobrī DObeles Kultūras namā un 2017. gada 29. oktobrī Viļņā - Garjūnu biznesa un kultūras parka koncertzālē, diriģents Atvars Lakstīgala;
 • JVLMA simfoniskā orķestra sezonas atklāšana 2017. gada 30. septembrī Smiltenes Kultūras centrā un 2017. gada 1. oktobrī JVLMA Lielajā zālē, diriģents Andris Vecumnieks.

Koncertu anotācijas lasāmas šeit.

Analītiski apraksti

Vox Musicae studējošo veidoti analītiskie raksti 2017./2018. akadēmiskajā gadā:

Kontakti