2021./22. akadēmiskais gads

Recenzijas

Vox Musicae studējošo recenzijas par dažādiem notikumiem mūzikas dzīvē 2021./2022. akadēmiskajā gadā:

  • Aleksandra Vladislavova recenzija "JVLMA mūsdienu simfoniskās mūzikas renesanse";
  • Svjatoslava Ustenko recenzija "Turpinājums. Simfoniskās mūzikas atgriešanās JVLMA".

Recenzijas lasāmas šeit.