Tālākizglītība

JVLMA Tālākizglītību īsteno Tālākizglītības nodaļa, kas klausītājiem piedāvā dažādas tālāk izglītošanās iespējas:

 • apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas sertifikāta vai apliecības ieguvei;
 • iegūt apliecinājumu par JVLMA rīkoto meistarklašu un semināru apmeklējumu;
 • iespēju sagatavoties JVLMA iestājpārbaudījumiem;
 • citu augstskolu studējošajiem apmeklēt brīvās izvēles studiju kursus ar augstskolām noslēgto sadarbības līgumu ietvaros;
 • apgūt JVLMA akreditēto studiju virzienu studiju programmu atsevišķu/-us studiju kursu/-us
 • interesentiem par maksu noklausīties vai apgūt atsevišķus mācību kursus.

Noslēdzot 4. sezonu tiešsaistes lekciju ciklam "Ar tēju lasītavā" sakām LIELU PALDIES visiem lektoriem par atsaucību un dalībniekiem par izrādīto interesi un iesaisti!

Ja mācību gada steigā esi palaidis garām sev interesējošu lekciju, tad nekas vēl nav nokavēts! Šeit  ir iespēja pieteikties uz reiz izskanējušo lekciju Zoom ierakstiem. Uz tikšanos 5. sezonā!


JVLMA Tālākizglītības kurss “Dramatiskā teātra muzikālais aktieris” sadarbībā ar Dailes teātri.

2023. gada 2. oktobrī tika uzsākta Tālākizglītības programma Dramatiskā teātra muzikālais aktieris. Mēs esam priecīgi par mūsu kompetento pedagogu komandu: Kursa vadītājs – profesors Pēteris Krilovs un programmas vadītāja Una Stade. Viss pedagogu saraksts apakšsadaļā DRAMATISKĀ TEĀTRA MUZIKĀLAIS AKTIERIS.

Programmas klausītājiem notiek aktīva prakse aktiermeistarībā – viņi ir piedalījušies Dailes teātra koncertuzvedumā Poēma par spēlmani, ar pirmizrādi 29. septembrī, Spēlmaņu nakts 2022/2023 balvu pasniegšanas ceremonijā; Ziemassvētku koncertā Mirklis gaismas tuvumā, režisore Diāna Kaijaka; izrādēs Čūskas vārdi, režisors Juris Jonelis; izrādēs Pīters Pens saiet sviestā, režisors Viesturs Kairišs; dalība Normunda Naumaņa Gada balvas kritikā balvas pasniegšanas ceremonijā. 2023./2024 mācību gada noslēgumā plānots uzvest Kurta Veila Trīs grašu operu. Pateicoties Dailes teātra finansiālam atbalstam, izrādes veidošanā piedalīsies arī režisors Ādolfs Šapiro.

Līdztekus praksei aktiermeistarībā norit aktīvs darbs dziedāšanā un ansamblī Dailes teātra muzikālās daļas vadītāja Jura Vaivoda vadībā. Klausītāji iepazīstas ar Dailes teātra visu muzikālo vadītāju daiļradi. Nodarbības ietvaros uz E.Smiļģa dzimšanas dienu ir sagatavots video sveiciens Latvijas teātra entuziastiem, klausītājiem ieskaņojot Burharda Sosāra dziesmu Tas trakais kavalieru gads kopā ar Dailes teātra aktieriem, kuri bijuši E. Smiļģa laikabiedri. Kā arī notikusi muzikāla vizīte pie maestro Raimonda Paula. Vairāk informācijas apakšsadaļā DRAMATISKĀ TEĀTRA MUZIKĀLAIS AKTIERIS.

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas sertifikāta ieguvei

Programmas saskaņotas Izglītības un zinātnes ministrijā. Pēc profesionālās kompetences pilnveides programmas apguves klausītājam tiek izsniegts Sertifikāts pie esošā diploma. Sertifikāts derīgs, uzrādot to kopā ar diplomu.

 

Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas nozarēs 72 stundu apjomā

Mērķauditorija - profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības mūzikas/dejas/mākslas skolotāji

Programmas apraksts

Iesnieguma veidlapa individuālai apguvei

Atstāt pieteikumu programmas apguvei grupā. Grupas komplektācija un kursu izveide tiks uzsākta tiklīdz tiks sasniegts minimālais kursu dalībnieku skaits. Gaidām Jūsu pieteikumus! 

 

Cita mūzikas instrumenta spēles skolotājs 160 stundu apjomā

Mērķauditorija - profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas instrumenta spēles skolotāji

Programmas apraksts

Iesnieguma veidlapa

Pēc iesnieguma saņemšanas un iepriekšējās izglītības dokumentu atbilstības izvērtēšanas, tiek noteikta profesionālās atbilstības pārbaude. Pēc sekmīgas pārbaudes nokārtošanas, tiek sastādīts apgūstamās programmas plāns, līgums un mācību maksas izdevumu tāme. Ja paredzams, ka klausītāja mācību maksu apmaksās trešā persona, klausītājs par to informē JVLMA Tālākizglītības nodaļu pirms līguma sagatavošanas.

 

Cita mūzikas mācību priekšmeta – Mūzikas teorētisko priekšmetu un Mūzikas literatūras skolotājs 160 stundu apjomā

Mērķauditorija - profesionālās, profesionālās ievirzes, vispārējās izglītības un interešu izglītības mūzikas mācību priekšmetu skolotāji

Programmas apraksts

Iesnieguma veidlapa

Pēc iesnieguma saņemšanas un iepriekšējās izglītības dokumentu atbilstības izvērtēšanas, tiek noteikta profesionālās atbilstības pārbaude. Pēc sekmīgas pārbaudes nokārtošanas, tiek sastādīts apgūstamās programmas plāns, līgums un mācību maksas izdevumu tāme. Ja paredzams, ka klausītāja mācību maksu apmaksās trešā persona, klausītājs par to informē JVLMA Tālākizglītības nodaļu pirms līguma sagatavošanas.

Pedagogu profesionālās pilnveides programmas apliecības ieguvei

Ņemot vērā pieprasījumu, JVLMA Tālākizglītības nodaļa piedāvā izveidot Pedagogu profesionālās pilnveides kursus apliecības ieguvei.

Veidne programmas pieteikšanai

22.05.2021. noslēdzās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra kopīgi organizētie pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi Mūzikas vēstures un teorijas mācību saturs profesionālajā izglītībā” 18 stundu apjomā mūzikas teorijas un literatūras pedagogiem. Kursi notika platformā Zoom  no JVLMA LMT zāles un 231. auditorijas 2021. gada 14., 21. un 22. maijā. Kursos piedalījās 60 klausītāji!
Liels paldies LNKC, Elitai Barisai un Dinai Lilisonei par piedāvāto sadarbību, JVLMA vadībai, kas atbalstīja šo kursu norisi, IT daļai par tehnisko nodrošinājumu un atbalstu, un JVLMA mācībspēkiem par milzīgo saturisko ieguldījumu - doc. Ievai Rozenbahai, doc. Lienei Batņai, doc. Ērikam Ešenvaldam, docēt. Līvai Grīnbergai, docēt. Gundegai Šmitei, doc. Ievai Tihovskai un doc. Ilzei Vildei.

 

No 2020. gada 27. jūlija līdz 29. jūlijam JVLMA Horeogrāfijas un sporta zālē notika JVLMA docentes Gunas Ezermales vadītie Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi Deja cauri gadsimtiem, kurus apmeklēja 13 dalībnieki, un no 30. jūlija līdz 1. augustam notika kursi Tautu skatuviskā deja, kurus apmeklēja 12 dalībnieki. Abu kursu noslēgumā dalībnieki saņēma Apliecības. Uz tikšanos nākamajos kursos, un PALDIES visiem iesaistītajiem par atbalstu kursu norisē! Vairāk foto sadaļas Tālākizglītība Galerijā.

No 2020. gada 20. līdz 22. februārim JVLMA Horeogrāfijas un sporta zālē notika JVLMA docentes Gunas Ezermales vadītie Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi Tautu skatuviskā deja. Kursus apmeklēja 10 dalībnieki, kuri kursu noslēgumā saņēma Apliecības. Uz tikšanos nākamajos kursos! Vairāk foto skatīt sadaļā Tālākizglītība apakšadaļā Galerija.

 

2020. gada 24., 25., 31. janvārī un 1.,7.,8. februārī JVLMA 231. auditorijā notika juristes mag.iur. Līgas Mežeckas  vadītie Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi PEDAGOGA DARBĪBA PRIVĀTPRAKSĒ, TĀS TIESISKIE UN SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PAMATI. Kursus apmeklēja 16 dalībnieki, kuri kursu noslēgumā saņēma Apliecības. Paldies visiem, kas piedalījās!

Meistarklašu/semināru apmeklējums profesionālās pilnveides apliecinājuma ieguvei

Interesentiem, ņemot vērā akadēmiskā personāla un aprīkojuma pieejamību, iespējams piedalīties JVLMA rīkotajās meistarklasēs un semināros, savu klātbutni saskaņojot ar meistarklašu/semināru atbildīgo personu.

Informācija par meistarklasēm un semināriem atrodama šeit.

Noslēgumā ir iespējams saņemt izziņu par meistarklašu vai semināra apmeklējumu, tematiku un stundu skaitu, tiklīdz JVLMA nodaļas, katedras vadītājs vai atbildīgā persona par meistarklašu/semināra organizēšanu iesniedz Tālākizglītības nodaļai pieteikumu izziņu sagatavošanai. Pieteikuma veidlapa izziņas pieteikšanai šeit:

Veidlapa meistarklašu/ semināru apmeklētāju apkopojums

Sagatavošanas kursi Uzņemšanas prasību satura apguvei

Interesentiem iespējams par maksu apgūt Uzņemšanas pārbaudījumu prasību saturu individuāli sagatavošanas kursu veidā, sākot ar katra gada 30. novembri (Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.846 Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās ar katra gada 30. novembri tiek izsludināti jaunie JVLMA Uzņemšanas noteikumi un Uzņemšanas pārbaudījumu prasību saturs).

Uzņemšanas pārbaudījumu prasību saturs pieejams šeit. Vienlaikus atgādinām, ka kursu saņemšana negarantē reflektanta uzņemšanu studiju programmā. Kursu noslēgumā klausītājs saņem izziņu par sagatavošanas kursu noklausīšanos.

Iesnieguma veidlapa

Sadarbības augstskolu studējošo studiju kursu apmeklēšana JVLMA klausītāju statusā

Saskaņā ar augstskolu sadarbības līgumiem, JVLMA Tālākizglītības nodaļa aicina klausītājus studiju programmu ietvaros apmeklēt brīvās izvēles studiju kursus JVLMA grupu nodarbībās. Informācija par studiju kursiem atrodama šeit. Par konkrēta studiju kursa norisi interesēties JVLMA Tālākizglītības nodaļā.

Procedūras apraksts kārtībai, kādā augstskolas students ir tiesīgs klausīties lekcijas klausītāja statusā citā augstskolā (21.06.2012.)

Sadarbības augstskolu studējošajiem iespēja izvēlēties arī individuālu brīvās izvēles studiju kursu, ja JVLMA ir iespēja nodrošināt studiju kursa īstenošanu, netraucējot JVLMA par valsts budžetu studējošajiem.

Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikumus apmeklēt studiju kursus klausītāju statusā izskata un akceptē vai noraida attiecīgo nodaļu un katedru vadītāji, kā arī JVLMA pieņem iesniegumus, kuros kursu izvēli ar parakstu apstiprinājušas sadarbības augstskolu amatpersonas.

Pēc studiju kursa apguves klausītājam tiek izsniegta izziņa par kursa apguvi, vērtējumu un kredītpunktu skaitu.

Iesnieguma veidlapa

Atsevišķu studiju kursu apguve

JVLMA Tālākizglītības nodaļa piedāvā iespēju reģistrēties JVLMA akreditēto studiju virzienu atsevišķa/-u studiju kursa/-u apguvei klausītāja statusā ar mērķi uzkrāt attiecīgo kredītpunktu ieguves dokumentāro apliecinājumu. Lai uzsāktu studiju kursa/-u apguvi, iesniegumam jāpievieno iepriekšējās izglītības dokuments kā arī nepieciešams apliecināt, ka iepriekšējā izglītībā apgūto zināšanu un prasmju līmenis atbilst izvēlētā/-to studiju kursa/-u apguvei. Pēc klausītāja atbilstības izvērtēšanas, tiek sastādīts līguma un mācību maksas izdevumu tāmes projekts.

Pēc studiju kursa apguves vai noklausīšanās tiek sagatavota izziņa par apguvi un kredītpunktiem, vai noklausīšanos (atkarīgs no klausītāja izvēles un kursa noslēguma pārbaudījuma kārtošanas).

Iesnieguma veidlapa

Interešu izglītība

IZKRĀSO KRŪZĪTI PATS! 

Aicinām iegādāties vienas vai vairāku sev interesējušo lekciju Zoom ierakstus no trim iepriekšējām sezonām. Savu izvēli varat veikt aizpildot pieteikuma anketu. Pēc pieteikuma saņemšanas, Jums tiks piedāvāts apmaksas veids. Tiklīdz maksājums būs saņemts, Jums tiks nosūtīts e-pasts ar piekļuvi izvēlētajām lekcijām. Kā arī piedāvājam saņemt izziņu par jebkura arhīva lekcijas Zoom ieraksta noklausīšanos. Ar reiz izskanējušo lekciju anotacijām varat iepazīties JVLMA mājaslapā sadaļā Tālākizglītība apakšsadaļā Interešu izglītība vai sadaļā Bibliotēka apakšsadaļā Ar tēju lasītavā. Viena ieraksta maksa EUR 9,00. 

1. SEZONA: 

 1. lekcija  KAS IR DZIEDĀTPRASME docente Liene Batņa
 2. lekcija  MŪZIKA UN DEJOTPRASME docente Guna Ezermale
 3. lekcija  KAS IR MŪZIKAS KLAUSĪŠANĀS docētāja Jana Janišauska
 4. lekcija  KAS IR DZIRDES TRENIŅA PAMATĀ lektore Lana Burmistrova
 5. lekcija  REDZAMĀ BALSS lektore Zane Šmite
 6. lekcija  PERSONĪBAS PILNVEIDE KOLEKTĪVAJĀ MUZICĒŠANĀdocents Edgars Vītols
 7. lekcija  RITMA IZPRATNE, RITMA UZTVERE docents Tālis Gžibovskis un Mg.art. Aivars Krastiņš
 8. lekcija  RITMIKA LATVIJĀ UN PASAULĒ  VAKAR, ŠODIEN UN RĪT docente Ginta Pētersone
 9. lekcija  CILVĒKA MUZIKĀLĀS SMADZENES profesors Valdis Bernhofs                                                
 10. lekcija  Elektroencefalogrāfija uz skatuves docētājs Džeikins Pusons (Jachin Pousson)

2.SEZONA:

 1. lekcija  Ideja kā risinājums docents Ēriks Ešenvalds
 2. lekcija  Rekviēms senatnē un mūsdienās docente Ieva Rozenbaha
 3. lekcija  Viduslaiku mūzika Ziemassvētkos profesors Guntars Prānis
 4. lekcija  Vērtīgie graudi trimdas latviešu komponistu kamermūzikā profesors Ventis Zilberts
 5. lekcija  Balss menopauzē lektore Zane Šmite
 6. lekcija  Kora skaņa profesore Aira Birziņa 
 7. lekcija  Latvijas džeza personības profesors Indriķis Veitners
 8. lekcija  Uzmanības un mācīšanās traucējumi: vai aktīva muzicēšana ir viens no risinājumiem profesors Valdis Bernhofs

3.SEZONA:

 1. lekcija  Muzikālā "zagšana" vai muzikālā inspirācija profesors Andris Vecumnieks
 2. lekcija  Pedagoģiskās pieredzes pārmantojamība dejā asoc.profesore Sandra Vītola
 3. lekcija  Vēsture Latvijas komponistu operās - no žanra pirmajiem piemēriem līdz mūsdienām profesors Jānis Kudiņš
 4. lekcija  Par daudzbalsīgu dziedāšanu, pēdējām mohikānēm un kādu etnomuzikoloģisku eksperimentu Latgales ziemeļos profesore Anda Beitāne
 5. lekcija  Ir skaņas, krāsas, smaržas vienotas: sinestēzija kā iedvesmas avots mūzikā lektore Diāna Zandberga
 6. lekcija  Elgera dziesmas – 17. gadsimta latviešu garīgā mūzika profesors Guntars Prānis
 7. lekcija  Ideja par skaisto 21. gs. mūzikā JVLMA docētājs Krists Auznieks 
 8. lekcija  Skanēt, saskanēt, atskanēt. Terapeitisko attiecību trīs formas mūzikas terapijā docētāja Ineta Heinsberga
 9. lekcija  Mūzikas uztveršanas ātrums: izaicinājumi un iespējas  profesors Valdis Bernhofs

4. SEZONA:

 1. lekcija  Dzirdes uzmanības traucējumi no vairākiem skatpunktiem Kristīne Grosa, Betina Serralaha, Markuss Kristiners un prof. Valdis Bernhofs
Sadarbībā ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju lekcija pieejama BEZ MAKSAS!

        2. lekcija  Vai ritmikai ir robežas? doc. Dr.paed. Ginta Pētersone

        3. un 4. lekcija  BEST OF LATVIJA. Notikumi. -1918- 2018+, profesors Andris Vecumnieks

        5. lekcija 19. gadsimta Eiropas balles dejas nacionālās atmodas kontekstā, docente Guna Ezermale

        6. lekcija Stāvēju, dziedāju jeb kas ir kopīgs dziedātājam un puzurim?, docente Antra Jankava

        7. lekcija "Tava tēja NAV garšīga! jeb “tā jau nevar kritizēt”", asoc.prof. Terēze Zīberte-Ijaba, asoc.prof. Toms Ostrovskis un  docēt. Ainars Šablovskis

        8. lekcija “Operas mūza - vai tā lido arī mūsdienās?”, docēt. Gundega Šmite

JVLMA Tālākizglītības nodaļa piedāvā interesentiem individuālo vēlmju īstenošanai neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības par maksu iegūt zināšanas interesējošajās jomās – mūzikā (dziedāšana, instrumenta spēle, mūzikas teorija utt.) un dejā, ņemot vērā akadēmiskā personāla un aprīkojuma pieejamību. Pēc iesnieguma saņemšanas, tiek sastādīts izvēlētā mācību kursa plāna, līguma un mācību maksas izdevumu tāmes projekts. Pēc mācību priekšmeta apguves vai noklausīšanās tiek sagatavota izziņa.

Iesnieguma veidlapa

Dokumenti

Noderīgas veidlapas JVLMA docētājiem

Iekšējie normatīvie akti

Ārējie normatīvie akti

 

Dramatiskā teātra muzikālais aktieris

JVLMA Tālākizglītības kurss “Dramatiskā teātra muzikālais aktieris” sadarbībā ar Dailes teātri.

2023. gada 2. oktobrī tika uzsākta Tālākizglītības programma Dramatiskā teātra muzikālais aktieris. Mēs esam priecīgi par mūsu kompetento pedagogu komandu:
Kursa vadītājs – profesors Pēteris Krilovs un programmas vadītāja Una Stade.

Kursa nosaukums

Studiju kursa docētājs

Pasaules un Latvijas teātra vēsture docēt. Ieva Struka
Angļu valoda docēt. Iveta Zinta Ivansone
Vācu valoda docēt. Vita Šiliņa
Opera un mūzikas teātris 20./21.gs. docēt. Pauls Macs (ASV)
Dzirdes treniņš vokālistiem docēt. Kristīne Cīrule
Mūzikas teorija un analīze docēt. Aivars Krastiņš
Skatuves runa docēt. Jekaterina Frolova
Akadēmiskā dziedāšana docēt. Irma Pavāre, docēt. Ansis Bētiņš 
Džeza vokāls docēt. Annija Hermane, docēt. Una Stade
Vokālais ansamblis docēt. Una Stade, docēt. Juris Vaivods
Aktiermeistarība  docēt. Pēteris Krilovs, docēt. Anita Sproģe, docēt. Viesturs Kairišs
Džeza klaviere docēt. Kristīne Cīrule
Džeza ģitāra docēt. Svens Vilsons
Klasiskā deja asoc. prof. Sandra Vītola
Laikmetīgā deja docēt. Anna Abalikhina
Funkcionālā anatomija docēt. Raivis Vidzis
Radošais projekts docēt. Viesturs Kairišs, docēt. Juris Vaivods

Programmas klausītājiem notiek aktīva prakse aktiermeistarībā – viņi ir piedalījušies Dailes teātra koncertuzvedumā Poēma par spēlmani, ar pirmizrādi 29. septembrī, Spēlmaņu nakts 2022/2023 balvu pasniegšanas ceremonijā; Ziemassvētku koncertā Mirklis gaismas tuvumā, režisore Diāna Kaijaka; izrādēs Čūskas vārdi, režisors Juris Jonelis; izrādēs Pīters Pens saiet sviestā, režisors Viesturs Kairišs; dalība Normunda Naumaņa Gada balvas kritikā balvas pasniegšanas ceremonijā. 2023./2024 mācību gada noslēgumā plānots uzvest Kurta Veila Trīs grašu operu. Pateicoties Dailes teātra finansiālam atbalstam, izrādes veidošanā piedalīsies arī režisors Ādolfs Šapiro.

Līdztekus praksei aktiermeistarībā norit aktīvs darbs dziedāšanā un ansamblī Dailes teātra muzikālās daļas vadītāja Jura Vaivoda vadībā. Klausītāji iepazīstas ar Dailes teātra visu muzikālo vadītāju daiļradi. Nodarbības ietvaros uz E.Smiļģa dzimšanas dienu ir sagatavots video sveiciens Latvijas teātra entuziastiem, klausītājiem ieskaņojot Burharda Sosāra dziesmu Tas trakais kavalieru gads kopā ar Dailes teātra aktieriem, kuri bijuši E. Smiļģa laikabiedri. Kā arī notikusi muzikāla vizīte pie maestro Raimonda Paula. Vairāk informācijas apakšsadaļā DRAMATISKĀ TEĀTRA MUZIKĀLAIS AKTIERIS.

Kursa pamatmaksa tiek finansēta no SIA “STIGA RM”  ziedojuma Dailes teātrim. Tālākizglītības kursa 2023./2024. mācību gadam noteikts līdzmaksājums 800 eiro no katra tālākizglītības klausītāja.

Kontakti