JVLMA.lv
Akadēmiskās struktūrvienības » Kora diriģēšanas katedra

Kora diriģēšanas katedra

Profesore Aira Birziņa
Profesore Māra Marnauza
Profesors Sigvards Kļava
Emeritētais profesors Juris Kļaviņš
Emeritētais profesors Jānis Zirnis
Asociētais profesors Arvīds Platpers
Asociētais profesors Māris Sirmais
Asociētais profesors Romāns Vanags
Asociētais profesors Andris Veismanis
Docents Jānis Baltiņš
Docents Mārtiņš Klišāns
Pieaicinātā docētāja Inese Romancāne
Pieaicinātais docētājs Armands Šuriņš

Dziedāšanas klase

Asociētā profesore Andžella Goba
Docente Kristīne Gailīte
Docente Antra Jankava
Docents Ansis Sauka
Lektore Ieva Jēkabsone
Pieaicinātais docētājs Bruno Egle

aktualizēts: 02.02.2011 14:24