Katalogi un datubāzes

 

Elektroniskajā katalogā atrodama informācija par:
•    Rekataloģizētajiem fondiem;
•    Grāmatām, nošu materiāliem, skaņu ierakstiem (CD), videomateriāliem (DVD), kas Bibliotēkas krājumā ir ienākuši sākot ar 2003. gada maiju;
•    Latvijas mūziķu darbu arhīvu, kurā ir vērtīgas kultūrvēsturiskas liecības - kompozīcijas, rokraksti, grāmatas, laikraksti un žurnāli. Arhīva materiāli atspoguļo ne tikai mūzikas dzīvi Latvijā, bet arī latviešu mūziķu dzīvi emigrācijā;
•    Bakalauru un maģistru darbiem, disertācijām.

Elektroniskā kataloga lietošanas pamācība

Attēlu datubāzē apkopotas fotogrāfijas un vēsturiskas liecības par Latvijas mūzikas vēsturi līdz mūsdienām. Tā izveidota 2005. gadā ar valsts aģentūras Kultūras Informācijas Sistēmas finansējumu ar mērķi saglabāt vēsturiskās liecības arī digitālā formātā. Datubāzes veidošanu uzsāka ilggadēja JVLMA galvenā bibliogrāfe Irēna Blūma, bet šobrīd pie datubāzes pilnveidošanas un papildināšanas strādā vecākā bibliotekāre Gunita Gulbe.

Oxford Music Online (Grove Music datubāze) ir vadošā tiešsaistes datubāze mūzikas pētniecībā, kas piedāvā visaptverošu mūzikas zināšanu apkopojumu un pilntekstus no The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition (2001), The New Grove Dictionary of Opera (1992) un The New Grove Dictionary of Jazz, 2nd edition (2002) vārdnīcām.

Letonika.lv ir datubāze, kurā pieejama enciklopēdiska uzziņu informācija, dažādu nozaru termini, tulkojošās vārdnīcas, unikāli un kvalitatīvi digitālie resursi par Latviju latviešu valodā. Pašlaik portālā iespējams lasīt un meklēt informāciju 10 enciklopēdijās, izmantot vārdnīcas vairāk nekā 10 tulkošanas virzienos, atsevišķi skatīt attēlus, audio un video ierakstus.

Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall piedāvā iespēju skatīties koncertus, filmas un intervijas. Lai pieslēgtos resursam, nepieciešams reģistrēties uznirstošajā logā ar savu e-pasta adresi un paroli. Beidzot sesiju obligāti jāiziet no resursa.

Naxos Music Library satur vairāk nekā 2,216,700 ierakstus no vairāk nekā 143,040 CD - klasisko mūziku,
džezu, blūzu u.c. Pieejamas komponistu un mākslinieku biogrāfijas, CD ietverto darbu saraksts un vāka noformējums.
Datubāzi vienlaikus var izmantot piecas personas, tāpēc beidzot sesiju obligāti jāiziet no datubāzes,
nospiežot pogu log out. Lai pieslēgtos datubāzei, nepieciešams lietotājvārds un parole. To var noskaidrot pie bibliotekāra.

Naxos Music Library Jazz  piedāvā vairāk nekā 207,400 džeza ierakstus no vairāk 17,610 CD. Datubāzē tiek pārstāvēti vairāk nekā 12.000 džeza mākslinieki. Šis ir viens no pilnīgākajiem džeza kā arī viens no lielākajiem blūza un r&b mūzikas katalogiem. Datubāzi vienlaikus var izmantot 5 personas, tāpēc beidzot sesiju obligāti jāiziet no datubāzes nospiežot „log out”. Lai pieslēgtos datubāzei, ir nepieciešams lietotāja vārds un parole. Lietotāja vārdu un paroli jautājiet bibliotekāram.

ScienceDirect datubāzē pieejami izdevniecības Elsevier pilnteksta žurnāli eksaktajās zinātnēs, tehniskajās zinātnēs, sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Pilnteksta žurnāli apzīmēti ar zaļu simbolu, pārējiem izdevumiem pieejama bibliogrāfiskā informācija un rakstu kopsavilkumi, šie izdevumi apzīmēti ar baltu simbolu.

SCOPUS ir izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju, bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze. Datubāzē iespējams veikt žurnālu vizuālo analīzi, meklēt informāciju pēc autora, iestādes nosaukuma, atslēgvārdiem un citiem kritērijiem, kā arī uzrādīts žurnālu un rakstu citējamības indekss, kas ļauj izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.

Web of Science ir elektronisko resursu pētniecības platforma, kas apvieno sevī informācijas meklēšanu bibliogrāfiskajās,
kā arī citēšanas indeksu datubāzēs. Iespējams atrast jaunāko un nozīmīgāko informāciju par vairāk kā 20 000 recenzētiem,
augstas kvalitātes žurnāliem dabaszinātnēs, sociālajās, humanitārajās zinātnēs un mākslā. Nodrošināta informācija arī par grāmatām un konferenču materiāliem, piedāvājot publikāciju bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju. Datubāze piedāvā plašas meklēšanas, atlases un rezultātu analīzes iespējas.

Izmantojot datubāzes lietotājam jāievēro šādi noteikumi:
1.     Lietotājs apņemas  no datu bāzēm iegūtos datus izmantot tikai legāliem mērķiem;
2.    Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret Bibliotēkas drošību;
3.    Citējot vai atsaucoties uz datiem, kas iegūti datu bāzēm, jānorāda to iegūšanas avots.