Agnese Pašāne

Docētāja, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra