Ance Kristāla

Docētāja, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra

Ance Kristāla 2017. gadā absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju apakšprogrammu “Kultūras socioloģija un menedžments”, iegūtās zināšanas tālāk papildinājusi Latvijas Universitātes maģistra studiju programmā “Socioloģija” un šobrīd arī doktora līmeņa studiju programmā “Sociālās zinātnes”. Šobrīd strādā kā lektore Latvijas Kultūras akadēmijā un vieslektore Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, paralēli veicot arī pētniecisko darbu dažāda līmeņa pētījumu projektos. 

Ance Kristāla savu pētniecisko interesi saista ar visai plašu tēmu loku - kultūras un mākslas socioloģiju, mākslās balstītu pētniecību, identitātes jautājumiem, sociālo nevienlīdzību un iekļaušanu, globalizāciju, ilgtspējīgo attīstību.