Anita Vaivade

Pieaicinātā docētāja, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra