Baiba Jaunslaviete

Asociētā profesore, Muzikoloģijas katedra

Baiba Jaunslaviete ir dzimusi 1964. gadā Rīgā. Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (1988), aizstāvējusi doktora disertāciju Izskaņu traktējumi 20. gadsimta otrās puses kompozīcijās: skats caur latviešu
kamermūzikas prizmu
(1993; vadītāja prof. Dr. Jeļena Ļebedeva). Ir JVLMA Zinātniskās pētniecības centra līdzstrādniece un JVLMA asociētā profesore – pasniedz mūzikas analīzi un teoriju, mūzikas formu, lasa izvēles kursus Opera 20. gs. 1. pusē un Paralēles skaņdarba un literāra darba koncepcijā, kā arī vada redaktora praksi muzikologiem un dažāda līmeņa akadēmisko (bakalaura, maģistra, doktora) darbu izstrādi.

Zinātnisko interešu lokā ir Latvijas mūzika dažādos kontekstos – gan vispārestētiskā, gan vēsturiskā skatījumā. Izvērstākie zinātniskie darbi ir kritikas izlase Latviešu mūzika cittautu kritiķu skatījumā, 1. d. (2004, sast., tulkojums,
komentāri) un Maija Einfelde dzīvē un mūzikā (2016, autore un sast.). Abi darbi publicēti sērijā Mūzikas akadēmijas raksti, bijusi šī krājuma ilggadēja redaktore.

Līdztekus darbam JVLMA ir Daugavpils Universitātes asociētā viesprofesore (solfedžo un mūzikas vēstures kursi), kā arī krājuma eksperte Rakstniecības un mūzikas muzejā.

B. Jaunslavietes zinātniskās publikācijas, kas pieejamas elektroniski
(izlase):