Baiba Kurpniece

Lektore, Muzikoloģijas katedra

Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bakalautūru (1995) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūru (1997), iegūstot mākslas maģistra (Mg. art.) akadēmisko grādu. Kopš 2009. gada studē JVLMA doktora studiju programmā, izstrādājot promocijas darbu par simfoniskā orķestra institūtu Latvijas mūzikas kultūras jaunākajā periodā. JVLMA docētāja kopš 1997. gada, 1999. gadā JVLMA ievēlēta lektora amatā.  JVLMA vada teorētiskos studiju kursus bakalaura  studiju programmās mūzikas vēsturē.  

Strādā katedrā

Muzikoloģija