Dace Medne

Profesore, Mūzikas pedagoģijas katedra

Dace Medne ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras profesore, docē studiju kursus “Attīstības psiholoģija”, “Kognitīvā psiholoģija”, “Pedagoģiskā psiholoģija”, “Sociālā psiholoģija”, “Personības psiholoģija”. Pedagoģijas doktora zinātnisko grādu ieguvusi Latvijas Universitātē 2010. gadā, aizstāvot promocijas darbu “Audzināšana ģimenē Latvijas transformāciju sabiedrībā”. Ir sertificēta psiholoģe Konsultatīvās psiholoģijas un klīniskās un veselības jomās. Zinātniski pētnieciskās intereses saistītas ar audzināšanu kā fenomenu gan vēsturiskajā aspektā, gan mūsdienu sabiedrībā un  augstskolu pedagoģiju.

Regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs,  psihologu profesionālās pilnveides kursos un vada skolotāju tālākizglītības kursus, vairāk kā 35 zinātnisko publikāciju autore par audzināšanu ģimenē.